23 maj 2019
Kommun & demokrati

Beslut om tak för
förskolegruppernas storlek

Bildningsnämndens fattade igår två beslut som rör förskolan. Barngrupperna ska ha högst 18 barn i snitt per avdelning. Vi ska också sträva efter att förskolorna bemannas med 2/3 legitimerade förskollärare och 1/3 utbildade barnskötare per enhet.

Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är ofta uppe till diskussion. Det finns många faktorer som spelar in när man fastställer en lämplig snittstorlek och behovet av förskoleplatser varierar dessutom över året.

– Gårdagens beslut om 18 barn baserar sig på den undersökning som förvaltningen gjort samt de nationella rutiner som finns kring barnpengen, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

– Intentionen är att vi alltid ska ha en förskoleverksamhet som är bra för både barn och pedagoger.

Idag råder ett stort rekryteringsbehov och förskolan behöver både legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. Det råder även obalans så att en del förskolor har full styrka när det gäller förskollärare medan andra i högre grad får förlita sig på barnskötare.

– För att balansera personalgruppernas sammansättning ska man redan i tjänsteplaneringarna utgå från 2/3 legitimerade förskollärare och 1/3 utbildade barnskötare per enhet, säger Thomas Näsholm.

Uppdaterad: 2019-05-23 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Anki Johnson
Verksamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.