23 maj 2019
Kommun & demokrati

Bildningsnämnden tog
beslut i skolfrågan

Vid bildningsnämndens möte igår var frågan om framtidens skolor och förskolor på agendan. Förslag till beslut var att lägga ned Ytterlännässkolan och förvandla Grämestaskolan till en F-3-skola/förskola från hösten 2020, vilket också gick igenom.

Viktigt att veta är att ärendet trots nämndens beslut ändå inte är slutgiltigt avgjort. Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen för att i juni landa hos kommunfullmäktige.

– Det är en nödvändighet för demokratins säkerhet att ett beslut av det här slaget går igenom hela den politiska processen, säger Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande.

Åtgärder tas för att säkra framtiden

Kramfors kommun har under lång tid haft en negativ befolkningsutveckling. Antalet födda överskrider inte dödsfallen och de som flyttar in är färre än de som väljer att lämna kommunen. På cirka 50 år har befolkningen halverats.

Det decimerade elevunderlaget i kommunen gör att det framöver bara finns behov av två högstadieskolor. Kostnaden för att driva tre högstadieskolor som inte är fullbelagda blir för stor.

– Vi vill ge våra barn de bästa förutsättningar som går. Men för att kunna satsa måste vi ha en ekonomi i balans, därav gårdagens nämndsbeslut, säger Thomas Näsholm och fortsätter:

– Alternativet är stora personalnedskärningar och det önskar ingen.

Små barn ska ha nära till skolan

Ytterlännässkolan har varit uppe till diskussion redan tidigare, men då räddats genom olika lösningar. Detta är nu inte möjligt.

– De allra minsta ska ha nära till sin skola, vilket eleverna från Bollstabruk och Nyland kommer att ha även fortsättningsvis. Högstadieeleverna fördelas på högstadierna i Kramfors och Herrskog.

Även situationen på Grämestaskolan förändras, eftersom förslaget är att inrymma förskoleklass, lågstadium samt förskola i byggnaden framöver. Mellanstadieeleverna hänvisas till Kramfors.

Skolans helhet utgörs av många faktorer

De förändringar som görs är en nödvändighet för att vi ska kunna erbjuda en jämlik skolverksamhet, som inte bara handlar om undervisning utan även omfattar saker som till exempel elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Elevernas språkval måste också beaktas.

– Vi behöver dessutom skapa attraktivare tjänster för både nuvarande och nya pedagoger samt ha möjlighet att kunna sätta in resurser där det behövs särskilt stöd, avslutar Thomas Näsholm.

Skolor och förskolor i framtiden

Förskoleklass-årskurs 6
Nylandsskolan, Bollstaskolan, Ullångerskolan, Nordingråskolan

Förskoleklass-årskurs 3
Grämestaskolan samt Skarpåkersskolan

Årskurs 4-6
Kramforsskolan

Årkurs 7-9
Gudmundråskolan

Förskoleklass-årskurs 9
Högakustenskolan

Gymnasium
Ådalsskolan, Sandö räddningsgymnasium, Nordvikskolan

Vuxenutbildning
Campus Kramfors, Nordvikskolan, Ådalsskolan

Särskola
Grundsärskola och gymnasiesärskola i Kramfors och på Nordvik

Förskolor
Kommer att finnas på tretton orter i kommunen

Docksta friskola F-6, Järnstagården förskola och fritidshem, Tryggheten (dagbarnvårdare) och Smultrongläntan (dagbarnvårdare) kompletterar den kommunala verksamheten.

Läs mer:

Protokoll från bildningsnämndens sammanträdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utredningen - Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0PDF

Skolfrågan går in i politiken (nyhet 190502)

Framtidens förskola och skola (webbsida)

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.