23 maj 2019
Kommun & demokrati

Reglerna vid fotografering
av barn ses över

I samband med att dataskyddsförordningen GDPR skulle införas tog dåvarande BKU-nämnden (nu bildningsnämnden) beslut om en riktlinje för fotografering av barn och unga. Riktlinjen är i vissa fall strängare än själva lagstiftningen, varför nämnden beslutat att den ska revideras.

I dagens moderna samhälle är möjligheterna att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. De flesta har tillgång till uppkopplade mobiler där publicering och delning av material kan göras med en knapptryckning.

Detta ställer krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras. Den riktlinje som togs fram följer i stort sett GDPR:s regler, men är i vissa fall strängare än vad lagen anger. Som exempel kan nämnas att vi idag har ett beslut om att även media måste ha föräldrars medgivande vid fotografering.

– Eftersom media inte omfattas av GDPR blir det här fel. Vi har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över reglerna, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Uppdaterad: 2019-05-23 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.