27 maj 2019
Kommun & demokrati

Ny handlingsplan för välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden har under en längre tid arbetat för att komma till bukt med sitt ekonomiska underskott. Trots ett stort antal åtgärder kvarstår dock de negativa siffrorna. Nämnden fattade därför i torsdags beslut om en ny handlingsplan.

– Vid nämndsammanträdet i mars gav vi politiker den nya förvaltningschefen Inger Bergström uppdraget att arbeta om tidigare antagna handlingsplan. För att kunna lösa situationen krävs ett nytänkande och en ökad handlingsförmåga, berättar ordförande Gudrun Sjödin (S).

Vinster äts upp av ökade kostnader
Välfärdsnämndens underkott har byggts upp av flera olika faktorer över tid. År 2018 låg skillnaden på bedömda behov och nämndens ram på 40 miljoner kronor. Nämnden beslutade om ett antal åtgärder som innebar minskade kostnader på cirka 10 miljoner kronor, en vinst som tyvärr ätits upp av ökade kostnader på andra områden.

För budget 2019 är läget därmed fortsatt allvarligt; skillnaden mellan välfärdsnämndens ram och de faktiskt kostnaderna är cirka 33 miljoner kronor.

– Det är inte svårt att inse att nya tankar måste till, det går inte att fortsätta som förut. I och med den nya handlingsplanen upphör alla tidigare uppdrag som lagts på verksamheterna. Vi börjar helt enkelt om, säger Gudrun Sjödin.

Vissa beslut förs tillbaka till förvaltningen
Målet är en budget i balans. Åtgärder ska dock inte tas för att enbart räta upp rådande situation, utan bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Initiativ och även beslut på åtgärder som inte kräver politisk inblandning förs tillbaka till förvaltningsledningen. I och med det skapas möjlighet för omedelbara åtgärder.

I den nya handlingsplanen lyfts välfärdsförvaltningens chefer fram som viktiga kuggar.
– Utmaningen att kunna balansera ekonomisk utveckling och sparåtgärder samtidigt som en ny hållbar kultur byggs, kräver bra chefer. Och det har vi i Kramfors kommun, säger Gudrun Sjödin och fortsätter:

– Om någon åtgärd befaras innebära en ambitionsförändring ska det väckas ett ärende i nämnden för beslut.

Strategiskt viktiga prioriteringar
Handlingsplanen tar upp ett antal viktiga områden som ska behandlas i ett första läge:

  • Personalanalys. Antalet månadsanställda har ökat samtidigt som befolkningen minskat. Alla chefer har fått ett uppdrag att analyser läget i den egna verksamheten och vidta åtgärder inom ramen för delegationsordningen.
  • Genomlysning av hemtjänsten. Arbetet med att utreda möjliga åtgärder inom äldreomsorgen har börjat med att hemtjänsten gås igenom.
  • Analys av korttidsfrånvaron. Insatsområdet ska följas upp varje månad.
  • Best practise. Verksamheterna ska bli bättre på att dela med sig av fungerande processer till varandra.

Uppföljningen av handlingsplanen och en ekonomisk redovisning ska lämnas in till väldfärdsnämnden vid varje sammanträde.

Uppdaterad: 2019-05-27 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Gudrun Sjödin (S)
Ordförande välfärdsnämnden
0612-801 32
gudrun.sjodin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.