05 juni 2019
Kommun & demokrati

Namnlistor för skolornas bevarande tas emot

528 namnunderskrifter från Bollstabruk och Nyland om att behålla hela grundskolan i Älvenområdet samt underskrifter från Grämesta. Igår tog kommunfullmäktiges ordförande Peter Hedberg (S) emot namnlistor från engagerade ortsbor.

– Det är ett enormt engagemang och bygdekärlek som uppvisas, vilket vi politiker tackar för. Namnlistorna kommer att diarieföras för att sedan kunna användas i den fortsatta ärendehanteringen, säger Peter Hedberg.

Jan Lötberg från Bollstabruks intresseförening samt Madeleine Cotz och Katarina Karawajew från Nylands engagerade berättade att namnlistan från deras område startades redan efter den andra medborgardialogen, det vill säga redan innan det slutliga förslaget från förvaltningen om Ytterlännässkolans nedläggning kom.

– Namnlistan handlar därför inte enbart om högstadiet. Det folk skriver under på är att man önskar behålla hela grundskolan i Älvenområdet, alltså från förskoleklass till årskurs nio, säger de tre representanterna.

En föräldragrupp i Grämestaområdet har lagt ett medborgarförslag om att deras barn ska tillhöra Grämestaskolan enligt närhetsprincipen och inte Högakustenskolan, som Klockestrandsbarnen hör till enligt upptagningsområdet. Deras namnlista understryker detta.

– Jag har en gruppledarträff med alla partier nästa måndag. Då kommer jag bland annat att berätta om namnlistorna, sedan upplyser jag om dem även i andra forum, säger Peter Hedberg.

Nästa steg i processen
Nästa instans där framtidens förskola och skola tas upp är kommunstyrelsen, som sammanträder den 11 juni. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige den 24 juni.

Uppdaterad: 2019-06-05 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Hedberg (S)
Kommunfullmäktiges ordförande
peter.hedberg@
pol.kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.