12 juni 2019
Kommun & demokrati

Kommunstyrelsen yttrar
sig i skolfrågan

Bildningsnämnden beslutade 22 maj att uppmana kommunfullmäktige att ta beslut om Ytterlännässkolan och Grämnestaskolans framtid. Kommunstyrelsen, som har rätt att uttala sig i ärenden som beretts av annan nämnd, har nu skrivit ihop ett yttrande.

– Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har flera gånger uppmanat bildningsnämnden att arbeta fram och genomföra handlingsplaner för att anpassa sin verksamhet till den ekonomiska ramen, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V).

– Vi ser därför positivt på att skolorganisationen anpassas till verkligheten. Strukturomvandlingar är alltid smärtsamma och det är inte konstigt att det finns en opinion mot förslaget. Färre medborgare och därmed minskat antal elever innebär dock att verksamheten måste justeras.

Yttrandet läggs till beslutsunderlaget

Det förslag Jan Sahlén och Jon Björkman relaterar till i citatet är att lägga ned Ytterlännässkolan från hösten 2020. Vid samma tidpunkt görs Grämestaskolan om till en F-3-skola.

Kommunstyrelsen tar inget eget beslut i frågan, men har enligt kommunallagen rätt att yttra sig. Yttrandet blir då ett beslutsunderlag till ärendet, som avgörs av kommunfullmäktige den 24 juni.

Helhetsansvar genomsyrar yttrandet

Det yttrande som kommunstyrelsen skrivit fokuserar på helheten. Den ansträngda ekonomin, det stora befolkningstappet, låg utbildningsnivå, höga ohälsotal, låg socioekonomisk status, svårigheter vid rekrytering och kompetensförsörjning, ökade anmälningar om våld i nära relation och arbetslösheten är exempel på sådant som tas upp i yttrandet.

– Vi har ett ansvar för helheten och därmed utvecklingen av kommunen. Skolan är då en väldigt viktig faktor. Vi behöver arbeta fram en skola för alla; en skola där jämlikhet och jämställdhet genomsyrar verksamheten och som ger alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för det fortsatta livet, säger Jan Sahlén och Jon Björkman.

Även om kommunstyrelsen ser positivt på det arbete som bildningsnämnden nu gör finns en oro för att det ändå går för sakta.

– I yttrandet betonar vi därför hur viktigt det är att hålla tempot i omställningsarbetet.

Läs hela yttrandet:

Yttrande avseende bildningsnämndens beslut om förändrad skolorganisationPDF

Tidigare nyhetsartiklar:

Namnlistor för skolornas bevarande tas emotlänk till annan webbplats (190605)

Bildningsnämnden tog beslut i skolfrågan (190523)

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde

Skolfrågan går in i politikenlänk till annan webbplats (190502)

Framtidens förskola och skolalänk till annan webbplats (webbsida)

Uppdaterad: 2019-06-12 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice
ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.