13 juni 2019
Kommun & demokrati

S, V, C och M i historiskt budgetsamarbete

Ett intensivt blocköverskridande samarbete har pågått under våren. Nu ställer sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna i Kramfors bakom ett gemensamt förslag om budgetramarna för år 2020.

Ärendet behandlades vid tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen. Förslaget ska sedan behandlas i kommunfullmäktige.

Syftet med samarbetet över partigränserna är att säkra välfärden för kommunmedborgarna, få kommunens resultat i balans samt att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.

– Vår gemensamma vision och ambition är tydlig och målet ligger fast. Vi har lagt våra ideologiska skillnader åt sidan för att ta ansvar för det svåra ekonomiska läget. Tillsammans får vi den styrka som krävs för att vända och stabilisera vår finansiella situation, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande

När Kramfors kommuns resultat summerades i årsredovisningen 2018, visade det på såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utmaningar, på både kort och lång sikt. Då bröts balanskravsresultatet efter en obruten kedja i 16 år. Trots genomarbetade och ambitiösa handlingsplaner och beslut hos ansvariga nämnder, kräver nu oroväckande kostnadsökningar och ett stort budgetunderskott ytterligare åtgärder.

– Samarbete och ett gemensamt ansvarstagande är det bästa sättet att komma ur vår svåra ekonomiska situation. På så sätt får vi handlingskraft att kunna agera tydligt och effektivt, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Bild: Ida Stafrin (C), Anna Strandh Proos (M), Jon Björkman (V), Malin Svanholm (S) och Jan Sahlén (S) vid dagens pressträff i Kramfors konsthall.

S, V, C och M kommer att fortsätta sitt arbete direkt efter beslutet i fullmäktige den 24 juni. Parallellt med nämndernas åtgärdsplaner kommer budget­beredningen även arbeta fram en mer verkningsfull styrning för att minska utflödet och sänka kommunens kostnader. En översyn av kommunens styrformer kommer också att göras.

– Situationen är allvarlig. Vi måste få ordning på ekonomin och det är en styrka att vi gör det tillsammans. Nu får vi en effektiv och dynamisk process, säger
Ida Stafrin (C), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det handlar om att hushålla med skattepengarna, att vi gör rätt saker på rätt sätt för kommunens invånare. Men också hur vi arbetar för att säkerställa skatteintäkterna i framtiden, avslutar Anna Strandh Proos (M), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft, i hela vår kommun”

Pressmeddelandet ovan är en sammanfattning av förordet till budgethandlingarna. Förordet kan du läsa i sin helhet i dokumentet nedan.

Budgetberedningens prioriteringarPDF (PDF)

Uppdaterad: 2019-06-17 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén, (S), kommunstyrelsens ordförande, 0612-801 04
072-572 45 20
jan.sahlen@kramfors.se

Malin Svanholm (S), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
070-618 03 63 malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
070-202 91 98 jon.bjorkman@kramfors.se

Ida Stafrin (C), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
0612-801 29 ida.stafrin@pol.kramfors.se

Anna Strandh Proos (M), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
072-226 43 31 anna.strandhproos@
pol.kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.