25 juni 2019
Kommun & demokrati

Framtidens medborgarförslag

Gårdagens beslut i kommunfullmäktige handlar om att utveckla nuvarande medborgarförslag och införa en utvecklad förslagshantering med visselblåsarfunktion och direktkontakt med politiker. Syftet är en tydligare och snabbare dialog med alla medborgare i vår kommun.

– Dagens hantering av medborgarförslagen kan upplevas både långdragen och komplicerad. Därför har vi tittat på hur andra kommuner gör och utrett andra alternativ, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lång handläggningstid

Dagens handläggning av medborgarförslag kan ta månader eller i sämsta fall år. Utredningen som gjorts pekar på att en utvecklad förslagshantering blir mer fördelaktig för medborgaren. Det innebär en väg in för den som vill ställa en fråga, lämna synpunkter och förslag, använda visselblåsarfunktionen eller få direktkontakt med förtroendevalda i Kramfors kommun.

Ny modell ger snabbare svar

Den nya modellen gör det möjligt att delegera synpunkts- och förslagshantering som rör verksamheterna ut till förvaltningarna. Förvaltningarna svarar sedan på de förslag de har befogenhet att svara på eller lyfter ärendet till politiskt beslut. Frågor och svar publiceras därefter på kramfors.se. På så sätt blir handläggningen betydligt öppnare och svarstiden mycket kortare än idag.

Dialog direkt

Två gånger per år rapporterar förvaltningarna alla förslag till politiken, som då har möjlighet att ta upp ärenden som det inte blev politik av. De förtroendevalda kommer också att ha möjlighet att bevaka inkomna förslag mellan återrapporteringarna.

– En väg in och snabbare återkoppling till den som kontaktar oss bidrar också till att vi får en öppnare, mer direkt och inkluderande dialog med kommunmedborgarna, avslutar Jan Sahlén.

Uppdaterad: 2020-01-07 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.