25 juni 2019
Kommun & demokrati

Kommunfullmäktige beslutade
om skolförändringar

Ytterlännässkolan läggs ned och Grämestskolan görs om till en F-3-skola. Det beslutade Kramfors kommunfullmäktige vid gårdagens sammanträde. Besluten träder i kraft hösten 2020.

Frågan om de två skolorna har varit på tal under en längre tid och gått hela den politiska vägen. När bildningsnämnden fattade sitt beslut den 22 maj skickades ärendet vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Förslaget som fanns att behandla igår löd i korthet:

  • Lägga ned Ytterlännässkolan (högstadium)
  • Göra Grämestaskolan till en F-3-skola, det vill säga flytta mellanstadiet

Av naturliga och förståeliga skäl har opinionen mot förslaget varit stor, såväl bland allmänheten som bland politikerna. Detta avspeglade sig också vid gårdagens fullmäktige. Allmänhetens frågestund präglades av frågor, tankar och känslor från berörda kommuninvånare och vid den politiska debatten som föregick beslutsprocessen passade många på att göra sin röst hörd.

Oenigheten resulterade i att ett yrkande om återremiss lades. Voteringen om detta förlorades dock med en röst.

Omröstningen låg därefter på att endera gå på bildningsnämndens förslag eller avslå det. Resultatet blev att majoritetens förslag gick igenom.


Tidigare nyhetsartiklar:

Kommunstyrelsen yttrar sig i skolfrågan (190602)

Namnlistor för skolornas bevarande tas emotlänk till annan webbplats (190605)

Bildningsnämnden tog beslut i skolfråganlänk till annan webbplats (190523)

Protokoll från bildningsnämndens sammanträdelänk till annan webbplats

Våra förskolor och skolor i framtiden - detta händer nu (190314)

Medborgardialog - framtidens förskolor och skolor (1903012)

Är Bollstaskolan och Nylandsskolan hotade? (190305)

Skolfrågan går in i politikenlänk till annan webbplats (190502)

Medborgardialog - ditt barns bästa i våra förskolor och skolor (181107)

Medborgardialogerna om förskola och skola fortsätter (180918)

Vad sades på BKUs medborgardialoger (180712)

Kramfors förskolor och skolor i framtiden (180426)


Framtidens förskola och skolalänk till annan webbplats (webbsida)

Uppdaterad: 2019-06-25 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Hedberg (S)
Kommunfullmäktiges ordförande
peter.hedberg@
pol.kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.