26 juni 2019
Kommun & demokrati

Beslut för ekonomi i balans

Vår ekonomiska situation kräver fortsatta besparingsåtgärder. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni togs beslut som påverkar verksamheterna i Mjällomshallen, Strandhallen och Kramfors vävstuga samt driftsbidraget till Stiftelsen Mannaminne.

Mjällomshallen – avyttras

Föreningen Mjällomshallen hanterar den verksamhet som finns i hallen genom ett nyttjanderättsavtal med Kramfors kommun. Beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott innebär att avtalet med föreningen sägs upp per den 30 juni i år. Kramfors kommun ska även utreda och föreslå hur hallen ska kunna avyttras så att kostnaderna för kommunen minskar.

Hallen byggdes 1993 och används idag till bland annat fotboll, klättring, innebandy, styrketräning och evenemang. Kramfors kommun äger hallen och betalar löpande driftskostnader. Driften av Mjällomshallen kostade drygt 130 000 kronor år 2018. Budgeten för 2019 är något mindre.

Strandhallen – avyttras

Idag finns tre ishallar i Kramfors kommun; Kusthallen i Nordingrå, Latbergshallen i Kramfors och Strandhallen i Nyland. Kramfors kommun äger och betalar driftskostnader för Latbergshallen och Strandhallen. Kusthallen ägs inte av kommunen men får ett årligt driftsbidrag.

Beslutet som tagits att inte spola isen i Strandhallen inför kommande säsong, är ett första beslut att avyttra Strandhallen och redan nu ge möjligheter för IFK Nyland och ansvariga i Latbergshallen att planera vinterns verksamhet.

Under förra vintersäsongen bedrevs skridsko- och hockeyskola, allmänhetens åkning, skolans idrottsundervisning, seriespel, veteranhockey och fritidsgård. Driften av Strandhallen kostade drygt 1,4 miljoner år 2018.

Vävstugan i Kramfors kommun – hyresavtal sägs upp

På mötet beslutades också att hyresavtalet för vävstugans lokal på Strandgatan i Kramfors ska sägas upp. Avtalet ska sägas upp minst nio månader innan det löper ut, således kommer Kramfors kommun att betala hyra för lokalen under hela år 2020. Lokalhyran uppgår idag till 107 000 kronor.

Mannaminne – sänkt driftsbidrag

Tillsammans med Region Västernorrland kommer Kramfors kommun att förhandla fram ett nytt avtal med Stiftelsen Mannaminne, där driftsbidraget som mest kan uppgå till 250 000 kronor för år 2020.

Kramfors kommun och Landstinget Västernorrland, nuvarande Region Västernorrland, tecknade år 2012 ett avtal med Stiftelsen Mannaminne om driftsbidrag för anläggningen. Syftet var bland annat att främja utvecklingen av Mannaminne som besöksmål och kulturbärare.

Kramfors kommun har sedan år 2012 lämnat 900 000 kronor i driftsbidrag till Mannaminne.

Fem miljoner kronor i sparbeting

När Kramfors kommuns resultat summerades i årsredovisningen 2018, visade det på såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utmaningar, på både kort och lång sikt. Kommunfullmäktige gav därför kommunstyrelsen, i sitt beslut om budget för år 2020, ett sparbeting på fem miljoner kronor. Inklusive kostnadsökningar, exempelvis ökade hyror och inflation, betyder det ett minskat ekonomiskt utrymme i storleksordningen sex till sju miljoner kronor i förhållande till kommunstyrelsens budget för år 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är slutlig beslutsinstans i samtliga ärenden.

Läs mer

S, V, C och M i historiskt budgetsamarbete

Uppdaterad: 2020-01-07 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén, (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.