27 juni 2019
Kommun & demokrati

Organisationen för förskolorna
ses över

Under flera år har antalet inskrivna barn i förskolan ökat och nio nya avdelningar har öppnats i kommunen sedan 2016. För att analysera hur behovet ser ut i ett längre perspektiv beslutade bildningsnämnden igår att initiera en utredning.

Orsaken till den utökade verksamheten beror inte enbart på fler antal födda barn. Fristående verksamhet, det vill säga dagbarnvårdare, har minskat antalet platser. En annan stor anledning är bildningsnämndens tidigare beslut om mindre barngrupper.

Hänvisas till närliggande orter
Inför höstterminen 2019 ser det ut som om de mest orter där det är svårast att få förskoleplats är Ullånger och Docksta. De familjer som inte erbjuds plats på hemmaplan blir i första hand hänvisade till Nordingrå eller Sandö.

Även i centrala Kramfors samt Bollsta och Nyland ser platserna ut att fyllas. Behövande erbjuds då Väja eller Sandö.

Visionen med fleravdelning lever kvar

För att möta det ökade behovet beslutade dåvarande BKU-nämnden redan i november 2016 att bygga en fleravdelningsförskola i centrala Kramfors. Flera olika alternativ för placering har prövats, men hittills har inte spaden satts i jorden.

Under vårterminen 2019 föddes istället tanken på att anpassa en befintlig lokal istället för att bygga helt nytt. En projektering av Powerhouse har gjorts, som visar att lokalen är möjlig att anpassa till cirka fyra avdelningar för en billigare penning än vad ett nybygge skulle kosta.

– En ordentlig ekonomisk kalkyl måste dock göras. Därför har vi gett förvaltningen uppdrag att ta fram en sådan och bereda ett förslag till beslut, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Uppdaterad: 2019-07-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.