Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande och Peter Carlstedt, kommundirektör.
17 september 2019
Kommun & demokrati

Vi efterlyser politisk bedömning

Vi har nåtts av signaler om en förestående nedläggning av Migrationsverkets mottagningsenhet i Kramfors och efterlyser nu en politisk bedömning innan lokaliseringsplanen går till beslut. Här kan du läsa vår skrivelse.

Migrationsverkets lokaliseringsplan kan få kontraproduktiva konsekvenser

Kramfors kommun har nåtts av signaler om en förestående nedläggning av Migrationsverkets mottagningsenhet i Kramfors.

Vi efterlyser nu en politisk bedömning innan lokaliseringsplanen går till beslut. En politisk bedömning utifrån ekonomi och kostnadseffektivitet, med en analys av helheten på kort och lång sikt.

Migrationsverkets neddragning framgår av en ettårig lokaliseringsplan som utgår från fastlagda grundprinciper i verkets övergripande styrdokument. En av grundprinciperna handlar om var boenden ska finnas.

Vi tolkar detta som en risk för att en anpassning till styrdokument kommer att drivas igenom med negativa konsekvenser för asylsökande, vår kommun, Migrationsverket och även för våra skattebetalare.

Lokaliseringsbeslutet ska, enligt de uppgifter vi fått, drivas igenom när budgeten har presenterats. Därefter fattar generaldirektören beslut om kapacitet på mottagningssystemet.

Drivs beslutet igenom, riskerar Kramfors mottagningsenhet att försvinna från Region Nord, vilket är både olyckligt och kontraproduktivt.

Mottagningsenheten i Kramfors får bra kvalitet på sina beslut eftersom personalomsättningen är låg. Här finns också boenden till en låg kostnad och flexibilitet i bostadsbeståndet. Kostnadseffektiviteten är hög. Kort sagt, Kramfors är bäst i klassen och rätt plats för en mottagningsenhet.
Skulle mottagningsenheten i Kramfors läggas ner, finns en stor risk för en vit fläck på Migrationsverkets karta mellan Uppsala och Boden.

Vi känner en oro för att styrdokument och beslut kommer att gå före de reella förutsättningarna. Därför efterlyser vi nu en politisk bedömning innan lokaliseringsplanen går till beslut. En politisk bedömning utifrån ekonomi och kostnadseffektivitet, med en analys av helheten på kort och lång sikt. Region Nord har fakta och de har räknat.

Det kan svänga snabbt, och en ny våg med människor som söker asyl kan komma. Alla kan inte tas emot i våra storstäder.

Kramfors den 16 september 2019

Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande
Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande
Peter Carlstedt, kommundirektör

Sändlista

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister,
morgan.johansson@regeringskansliet.se

Stefan Löfven (S), statsminister,
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Jörgen Berglund (M), riksdagsledamot Västernorrland,
jorgen.berglund@riksdagen.se

Christina Höj Larsen (V), riksdagsledamot Västernorrland,
christina.hoj.larsen@riksdagen.se

Emil Källström (C), riksdagsledamot Västernorrland,
emil.kallstrom@riksdagen.se

Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland,
malin.larsson@riksdagen.se

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland,
ingemar.nilsson@riksdagen.se

Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland,
kristina.nilsson@riksdagen.se

Jasenko Omanovic (S), statsrådsersättare Västernorrland,
jasenko.omanovic@riksdagen.se

Johnny Skalin (SD), riksdagsledamot Västernorrland,
johnny.skalin@riksdagen.se

Kopia för kännedom

Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket,
migrationsverket@migrationsverket.se

Migrationsverketslokaliseringsplan kan få kontraproduktiva konsekvenserPDF

Uppdaterad: 2020-03-17 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.