20 september 2019
Kommun & demokrati

Höstbudgeten berör oss på olika sätt

Den budget för hösten som regeringen lade fram häromdagen påverkar landets kommuner. I propositionen finns flera delar som berör Kramfors kommun.

Regeringen skjuter till fem miljarder kronor under 2020, Dessa pengar ska gynna samtliga kommuner och landsting och fördelas utifrån invånarantal, vilket innebär att vår kommun får 6 264 000 kronor.

Regeringen satsar dessutom 80 miljoner kronor under 2020 på ett tillfälligt stöd till de kommuner som under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin befolkning. Kramfors får 2 200 000 kr ur denna pott.

Summan för Kramfors kommun blir 8 464 000 kronor.

Budgetförslaget innehåller dessutom riktade satsningar inom till exempel utbildningsområdet. Bland annat förstärks det så kallade likvärdighetsbidraget och satsningen på lärarassistenter fördubblas. Hur mycket pengar som ligger i detta för Kramfors är för tidigt att uttala sig om.

Intervju om utfallet

Kommundirektör Peter Carlstedt blev igår ombedd av SVT Västernorrland (Mittnytt) att ge en replik på vår utdelning. När inslaget sändes var det klippt så att enbart ersättningen för nyanlända togs upp.

På länken här nedan kan du se inslaget:

Extra miljoner till Kramfors i budgetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kostnadsutjämningssystemet kan innebära en förbättring

Regeringen föreslår ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Förslaget innebär att systemet för kostnadsutjämning på ett bättre sätt ska ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och landsting, och därmed bidra till mer likvärdiga förutsättningar - omfördelningen ökar och utjämningen förstärks.

– För Kramfors innebär det nästan 20 miljoner kronor som förslaget ser ut just nu, säger Peter Carlstedt och fortsätter:

– Sammantaget kan budgetpropositionen och förslaget om nytt utjämningsystem betyda en resursförstärkning för Kramfors på nästan 30 miljoner kronor, men det ska ses i relation till de stora underskott som finns. Så även om dessa nya pengar blir verklighet så måste arbetet med effektiviseringar, besparingar och verksamhetsförändringar fortsätta.

BAKGRUND

Kramfors kommun redovisade ett negativt resultat på minus 52 miljoner kronor 2018 och kommunens nämnder arbetar därför med åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans. Den prognos som upprättades efter årets första kvartal pekar trots detta mot att resultatet för 2019 kan bli i samma storleksordning som föregående år.

Till detta ska läggas att den totala budgetramen för 2020 i maj såg ut att vara mindre än för innevarande år, vilket medförde att kommunfullmäktige minskade nämndernas ramar med sammantaget 16 miljoner kronor i den budget för 2020 som beslutades i juni. Denna minskning beskrivs ofta som ett ”sparbeting”.

Uppdaterad: 2019-09-20 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.