27 september 2019
Kommun & demokrati

Öppna asylförskolan stängs

Öppna asylförskolan ska stängas, det beslutade Bildningsnämnden den 25 september. Barnen är i stället välkomna till öppna förskolan eller vanlig förskola. Verksamheten upphör den 1 november.

Anledningen till stängningen är att de förväntade intäkterna från Migrationsverket inte kommer att räcka för att finansiera driften. Verksamheten har helt och hållet finansierats av medel som eftersökts från Migrationsverket.

Först planerades verksamheten fortsätta med en personal, men arbetstagarorganisation har ställt sig oenig till det förslaget, eftersom de anser att det är olämpligt med ensamarbete. Barnen är i stället välkomna till den ordinarie öppna förskolan eller till att ansöka om plats i vanlig förskola.

Kommunerna är inte ålagda att bedriva öppen asylförskola. Kramfors kommun valde att bedriva öppna asylförskolor under några år vilket, varit en stor tillgång och ett bra stöd för asylsökande vårdnadshavare och dess barn. Under våren 2019 har i snitt nio barn per dag och sex vårdnadshavare per dag besökt verksamheten.

– Tyvärr måste vi i rådande ekonomiska läge avsluta den sista öppna asylförskolan i Kramfors kommun. Men arbetssättet och förhållningssättet ska vi arbeta vidare med i vår förvaltning fast i lite annan skepnad. Säger Thomas Näsholm, bildningsnämndens ordförande.

På öppna asylförskolan arbetar idag en fritidspedagog och en barnskötare. Om verksamheten hade fortsatt året ut hade kostnaden landat på 148 000 kr, det väntade stödet för perioden ligger på 50 000 kr. Kostnaden för lokalen kommer att tas över av Nattis, det vill säga barnomsorg på obekväm arbetstid.

Uppdaterad: 2019-09-27 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86 thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.