Riksväg 90 genom Kramfors med Kurredoren i bakgrunden. 
03 oktober 2019
Kommun & demokrati

Fortsatt utredning av stipendium för körkort

Bildningsnämnden beslutade den 25 september att i dagsläget inte införa något stipendium för körkort. I stället får förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för att körkortsstipendium kan införas höstterminen 2020.

Den 27 mars 2019 fattade bildningsnämnden beslutet att ta bort körkortsutbildningen i den form den haft. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett stipendium istället.

För att erbjuda ett körkortsstipendium för kommunens gymnasieelever behöver förvaltningen undersöka vad kommunallagen tillåter. Det är inte en av kommunens huvuduppgifter att erbjuda körkortsutbildning och kommunallagen har begränsningar för vad kommuner får göra. Samtidigt ger ett stipendium möjlighet till de ungdomar vars familjer har en mer utsatt ekonomisk situation att ta körkort. Ett körkort är också värdefullt för ungdomarna då de ska söka jobb.

Viktig fråga

Ett stipendium för samtliga elever skulle innebära kostnad på omkring två miljoner kronor och dessa pengar måste tas från övrig verksamhet. Två miljoner kronor motsvarar cirka fyra personal.

– Frågan är viktig men väldigt svår och av flera olika orsaker bland annat kommunallagen så måste beslutet bli detta just nu. Men på grund av att den är så viktig för oss, så fortsätter vi ändå att utreda för att se om det finns en framkomlig väg längre fram i vår, säger Thomas Näsholm, bildningsnämndens ordförande.

Fortsatt utredning

I den fortsatta utredningen ska förvaltningen bl.a. undersöka om det går att få till en samverkanslösning för länets kommuner. Så arbetar många andra kommuner som erbjuder körkortsutbildning. Andra möjliga steg är att erbjuda körkortsutbildning för vissa bristyrken.

Utredningen ska presenteras i nämnden den 1 april 2020

Uppdaterad: 2019-10-04 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86 thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.