28 oktober 2019
Kommun & demokrati

HVB-hemmet Fenix välkomnar
alla barn och ungdomar

Vårt HVB-boende Fenix, som hittills tagit emot ensamkommande barn, utvecklas nu till ett hem för vård och boende för alla barn och ungdomar mellan 13 och 20 år. Det beslutade välfärdsnämnden den 24 oktober 2019.

Sverige har idag ett minskat mottagande av ensamkommande barn och det finns inget som tyder på att detta kommer att förändras i närtid. Därför är en förändring av HVB-hemmets verksamhet nödvändig. Kramfors kommun har också sedan 2017 prövat att utveckla verksamheten för ensamkommande barn till att gälla även övriga ungdomar i kommunen.

Lokala utmaningar

Kramfors kommun har utmaningar att möta när det gäller barn och ungas mående och behov. Vi har relativt många barn och unga placerade utanför hemmet, vilket har inneburit att flera barn och unga inte har kunnat bo kvar i kommunen.

Nämndens beslut innebär att vi får en möjlighet att utveckla både placeringsmöjligheterna och övriga familjestärkande insatser. De ensamkommande barn som finns kvar inom verksamheten fortsätter naturligtvis att få det stöd de bedöms vara i behov av.

– Det här är en möjlighet för kommunen att behålla en bra verksamhet och använda kompetensen för att stödja barn och unga på hemmaplan, säger Gudrun Sjödin, ordförande i välfärdsnämnden.

Bättre kontakt

Med insatser på hemmaplan finns möjligheter till en närmare kontakt med familj, släkt och vänner. Närhet mellan socialtjänsten och de placerade barnen gör det också lättare att ha en bra uppföljning.

Placeringar på HVB i andra kommuner har i vissa fall lett till höga kostnader och dåliga resultat, vilket har fått som konsekvens att ungdomar fått flytta flera gånger.

Uppdaterad: 2019-10-28 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Gudrun Sjödin
Ordförande välfärdsnämnden
0612-511 64
gudrun.sjodin@kramfors.se

Carina Eriksson
Verksamhetschef IFO
0612-802 08
carina.eriksson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.