04 november 2019
Kommun & demokrati

Nu övar Sverige totalförsvaret

Den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år startar nu. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020. Syftet är att stärka Sveriges motståndskraft.

Det försämrade omvärldsläget med bland annat ökad militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser samt påverkansoperationer har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas.

Försvarsmakten och MSB leder Totalförsvar 2020

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför tagit initiativ till Totalförsvarsövning 2020; en övning där alla kommuner, länsstyrelser och regioner deltar. Ett stort antal myndigheter liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet övar också.

– Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.
– Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden.

Kommunerna har en viktig uppgift i totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

– Kommunens uppdrag i totalförsvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp. TFÖ2020 är ett bra tillfälle att öka vår kunskap inom området och stärka organisationen, säger Kramfors kommundirektör Peter Carlstedt.

Planer och rutiner övas på lokal nivå

I den första delen av övningen prövar de deltagande parterna sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. Arbetet går ut på att identifiera roller, se över vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

Mer information:

Kramfors.se - sida om totalförsvar

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) om totalförsvarlänk till annan webbplats

Försvarsmakten om Totalförsvarsövning 2020länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-11-06 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Margareta Fällström
Säkerhets- och telekom-
strateg
0612-801 19
margareta.fallstrom@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.