14 november 2019
Kommun & demokrati

Vårt mål – ett jämställt Kramfors

När vi undertecknar CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, tar vi ytterligare ett steg i vårt jämställdhetsarbete.

– CEMR deklarationen är helt i linje med vårt prioriterade område Jämställdhet. Det är ett pågående jobb som måste hållas levande. Även om Sverige och Kramfors har kommit långt så har vi långt kvar, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

När vi har undertecknat deklarationen kan vi ta del av både nationellt och internationellt stöd samt dra nytta av det erfarenhetsutbyte som sker mellan de kommuner och regioner som har undertecknat deklarationen.

I dagsläget har 108 av Sveriges 290 kommuner skrivit under deklarationen, däribland Örnsköldsvik, Timrå och Sundsvall. Det är också en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen.

CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Det är ett verktyg som kan användas för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i vår praktiska verksamhet.

– Beslutet kommer att ge oss ett bra verktyg för att jobba vidare eftersom deklarationen omfattar alla delar av vår verksamhet, det politiska arbetet, arbetsgivarfrågor och service till medborgarna, avslutar Jon Björkman.

Den organisation som undertecknar deklarationen åtar sig att inom två år ha upprättat en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete. Kramfors kommun har sedan tidigare, hösten 2017, antagit Program för jämställdhet.

Undertecknandet behöver inte medföra några ytterligare kostnader eftersom vi sedan tidigare har en budget för jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering. Därmed uppfyller vi redan de krav som ställs på den som undertecknar deklarationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 november 2019 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett undertecknande av CEMR-deklarationen. Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november.

Läs mer

Program för jämställdhet

Uppdaterad: 2019-11-19 Sidansvarig: Erika Sjögren

Frågor kring nyheten?

Liv Höglund
Jämställdhetsutvecklare
Tel: 0612-800 46
liv.hoglund@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Vice ordförande kommunstyrelsen
Tel: 0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.