Konstverket Det blir nog bra är skapat av Åsa Bergdahl och Janne Björkman.

21 november 2019
Kommun & demokrati

Vi antar ny riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst

Ansvaret för att säkra den offentliga konsten delas av kommunen, Krambo AB och Kramfast AB. Vid ny-, om-, eller tillbyggnationer bör 1 % av de sammanlagda kostnaderna avsättas till konstnärlig gestaltning.

Enprocentsregeln

Går förslaget igenom blir enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer en rekommendation för oss att arbeta efter. Det vill säga att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer bör investeras i byggnadsanknuten konstnärlig utsmyckning.

Sedan 1937 har enprocentsregeln använts i Sverige. Såväl Statens konstråd som Konstnärernas Riksorganisation arbetar för att enprocentregeln ska tillämpas av kommuner, regioner och staten.

Det är ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för offentlig konst i planering och byggande av offentliga miljöer.

Tillämpning och ansvar

Den gestaltade miljön är en del av den övergripande samhällsplaneringen i kommunen och beaktas i översiktsplanering. Konkretiseringar av konstsatsningar görs i detaljplaner eller i projekteringar.

Bolagens styrelser ska varje år i sitt budgetarbete bedöma möjligheten att avsätta en andel av sina investeringar till gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst.

Fantastiskt roligt! Nu har vi lagt en grund för den framtida attraktiviteten i Kramfors kommun. De estetiska värdena behöver stärkas när konstnärlig utsmyckning i våra offentliga miljöer ska planeras och verkställas. Säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Riktlinjen kommer att gälla kommunen, Krambo AB och Kramfast AB och har tagits fram i samarbete med Statens konstråd.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett antagande av riktlinjen. Kommunfullmäktige sammanträder den 25 november.

Mer information

Läs mer om vårt samarbete med Statens konstråd på deras hemsida. https://statenskonstrad.se/article/nu-inleder-vi-samarbeten-i-hela-landet/länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-03-25 Sidansvarig: Erika Sjögren

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Karin Högström
Kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.