05 december 2019
Kommun & demokrati

Ny huvudmannaplan för arbetsmarknadsenheten

Bildningsnämnden godkände den 4 december en ny huvudmannaplan för Arbetsmarknadsenheten.

Kramfors kommun har sedan lång tid höga ambitioner med kommunala arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsenheten arbetar med insatser som arbetsträning, coachning, visstidsanställningar på kommunala arbetsträningsarenor och sommarjobb. Målet är att bidra till att deltagarna integreras i samhället och blir självförsörjande. Huvudmannaplanen reglerar uppdraget arbetsmarknadsenheten ska utföra och vilka mål de ska uppnå.

Arbetsförmedlingens uppdrag förändras

Det är staten, och i och med det arbetsförmedlingen, som har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. För kommunerna finns däremot ett intresse av att minska utanförskapet och för att medborgarna ska kunna försörja sig själva. Därför finns det i de flesta kommuner en arbetsmarknadsenhet som samverkar med arbetsförmedlingen.

- För att vi ska lyckas med att lösa sysselsättningsfrågorna på bästa sätt måste samarbetet mellan stat och kommun fungera. Arbetsmarknadsenheten är kommunens verktyg för att det samarbetet ska bli så bra som möjligt för kommuninnevånarnas bästa, säger Thomas Näsholm, bildningsnämndens ordförande.

Just nu står Arbetsförmedlingen inför ett förändrat uppdrag och det gör det svårt att förutsäga hur det statliga ansvaret kommer att se ut. därför är det särskilt viktigt att Kramfors kommun som huvudman tydligt reglerar arbetsmarknadsenhetens uppdrag.

Uppdaterad: 2019-12-05 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86 thomas.nasholm@kramfors.se

Christer Joald
Verksamhetschef
0612-802 00
christer.joald@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.