16 december 2019
Kommun & demokrati

Välfärdsnämnden närmar sig en budget i balans

I välfärdsnämndens handlingsplan för 2020 framgår att ekonomin är en fortsatt utmaning. Samtidigt är en ekonomi i balans är inom räckhåll.

Omkostnaderna ökar med 46,3 miljoner kronor, men planerade och verkställda åtgärder beräknas ge en positiv effekt på 31 miljoner kronor.

Underskottet för år 2020 förväntas ligga på 15,3 miljoner kronor. Det ska jämföras med prognosen inför år 2019 som visade ett underskott på 40 miljoner kronor. Välfärdsnämndens kostnadsökningar för år 2020 beror till stor del på minskade intäkter från Migrationsverket och behovet av strategiskt viktiga prioriteringar och insatser.

Genom ett systematiskt förändrings- och förbättringsarbete minskar nu kostnaderna. Välfärdsnämnden bedömer att det ändå inte kommer att gå att minska kostnaderna tillräckligt för att nå budgetramen under året. För att täcka det återstående underskottet på 15,3 miljoner kronor har välfärdsnämnden därför begärt en ramökning hos kommunfullmäktige motsvarande denna summa.

– Hela förvaltningen har arbetat hårt för att se över sina verksamheter i det förändringsarbete som pågår. Med det arbetet och vår förhoppning om att det nya skatteutjämningsförslaget kommer att möjliggöra en ramökning hos välfärdsnämnden, är målet en budget i balans år 2020, säger Gudrun Sjödin (S) ordförande i välfärdsnämnden.

Fortlöpande uppföljning

Handlingsplanen ska bli ett levande dokument under år 2020, det innebär att en uppföljning av det ekonomiska läget och prognosen ska ske vid varje sammanträde. Det ger nämnden möjlighet att följa det löpande arbetet och ge direktiv om ytterligare åtgärder eller andra politiska överväganden.

Uppdaterad: 2019-12-16 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Gudrun Sjödin
Ordförande välfärdsnämnden
0612-511 64 gudrun.sjodin@kramfors.se

Inger Bergström
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen
0612-802 34
inger.bergstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.