09 januari 2020
Kommun & demokrati

41 positiva nyheter från 2019

Det är lätt att tyngas ned i tanken när mycket av det som rapporteras både här och i media handlar om svag ekonomi och vikande befolkningsunderlag. Men faktum är att det mesta som händer är positivt. Här kommer 41 exempel!

1 Nattis körs igång på Barnbacken

Sedan maj kan vi erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider i speciellt anpassade lokaler. En del av familjecentralen Barnbacken på hälsocentralen i Kramfors har gjorts om så att barn ska kunna sova där. Under dagtid bedrivs öppen förskola och öppen asylförskola i lokalerna.

Läs mer

2 Kostenheten viktig resurs på dialyskliniken

I juni invigdes Sveriges första egenvårdsklinik för självhemodialyspatienter på hälsocentralen i Kramfors. Vår kostavdelning spelar en viktig roll i Region Västernorrlands satsning, eftersom patienterna serveras frukost och lunch av oss. Centralköket för Kramfors kommuns matlagning ligger ju i samma byggnad, så det var enkelt att svara ja när regionen undrade om vi kunde vara behjälpliga.

Läs mer

Carina Tjernström serverar frukost.

3 Allt fler väljer våra e-tjänster

Under 2019, har kommunens handläggare hittills hanterat 4601 ärenden som lämnats in via våra e-tjänster. Det är en betydande ökning från år 2018 då motsvarande siffror låg på 1306 ärenden. Våra e-tjänster finner du på e-tjanster.kramfors.se

Läs mer

4 Antalet UF-företag har fördubblats

Under 2019 ökade antalet elever som valde att starta ett UF-företag (Ung företagsamhet) på gymnasiet rejält. Under hösten drog 41 nya företag igång på Ådalsskolan, vilket är dubbelt så många som året innan.

Läs mer

Jon Björkman (V), Jan Sahlén (S) och Malin Svanholm (S) vid laddstationen i Lunde på invigningsdagen.

5 De första laddstationerna för elbilar i bruk

Kramfors kommun har fått sina första publika laddstationer för elbilar. Lunde pendlarparkering var först ut. Stationen i Bollstabruk har också tagits i drift och på tur härnäst står Kramfors resecentrum.
Totalt har Kramfors kommun beviljats investeringsmedel från Klimatklivet för att bygga fem laddstationer runt om i kommunen. Förutom de nämnda ställena finns en station i Nordingrå och en i Ullånger på planeringsschemat.

Läs mer

6 Systuga för nyanlända

Att komma som ny till ett främmande land är inte helt lätt. Även om vi i Sverige erbjuder undervisning i svenska (SFI) är det inte helt lätt att komma in i ett nytt samhälle med vänner, jobb och en trivsam vardag. Utan stöd finns det en risk att utanförskapet blir oöverstigligt.
Arbetsmarknadsenheten har därför startat en systuga som blivit en betydelsefull knutpunkt; här kan man träffas, prata svenska och utföra ett riktigt arbete.

Läs mer

7 Felix och Selma fick idrottsstipendium

Varje år delar Kramfors kommun via kultur- och fritidsenheten ut idrottsstipendium för idrottsliga prestationer. Under 2019 var det Felix Gabrielsson och Selma Näslund som belönades för sina insatser som hockeydomare och ridning/alpinskidåkning/fotboll.

8 Ökad samverkan kring Regnbågsveckan

Kramfors mål är att vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter oavsett kön och sexuell identitet. Därför arrangerade vi Regnbågsveckan den 18-24 november. Biblioteket var i mångt och mycket den drivande motorn i arbetet. Glädjande nog hade verksamheten utökats sedan tidigare år; ett 15-tal olika arrangörer bjöd in till föreläsningar, filmvisning, träffar, bokfika, styling i regnbågsfärger och annat.

Läs merlänk till annan webbplats

9 Digitalt magasin med näringslivsnyheter

Näringslivsenheten ger regelbundet ut ett näringslivsmagasin till alla företag. Näringslivsmagasinet http://magasin.kramfors.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som innehåller inspiration och information om kommunens näringsliv, publiceras från och med oktober i digitalt format.
Genom den nya lösningen kan alla på ett enkelt sätt nå våra nyheter, inte bara entreprenörer. Den digitala satsningen är en del i det utvecklingsarbete som vi har påbörjat för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Läs merlänk till annan webbplats

10 Vår digitala nattillsyn gott exempel i hela Norden

Än en gång visar Kramfors kommun att vi är en föregångare när det digital välfärdsteknik. När Nordens välfärdscentrum lyfter fram goda exempel från hela Norden finns vårt arbete med digital nattillsyn med.

Läs merlänk till annan webbplats

11 Kaptenens förskola och äldreboendet Viktoriagården har kul ihop

På Viktoriagatan i Kramfors har två av våra verksamheter inlett ett värdefullt samarbete. Ett samarbete som korsar generations- och verksamhetsgränserna. Barn från Kaptenens förskola och boende på Viktoriagården fikar, pratar och pysslar ihop.
Initiativtagare till det hela är aktivitetshandledare Elisabeth Bylund, som har till uppgift att skapa intressanta och utvecklande aktiviteter för brukarna. Hon jobbar personrelaterat, men försöker samtidigt hitta aktiviteter som passar många. Att få möta barn är något som gläder de flesta.

Läs merlänk till annan webbplats

12 Möjligheterna för friluftsliv ska förbättras i Norabygden

I våras avslutades förstudien Hållbara besöksmål i Norabygden, som gick ut på att identifiera värdefulla natur- och kulturmiljöer. Nu har bygden tillsammans med oss gått vidare i ett nytt LONA-projekt – Livskraftigt friluftsliv i Norabygden.
LONA är statliga medel för lokala naturvårdssatsningar och kan bara sökas av kommuner. Det är dock möjligt för föreningar att initiera och driva projekt, vilket är fallet i Norabygden. Med den ekonomiska föreningen Noramacken som paraply för övriga föreningar har bygden enats om ett antal områden runt Höga Kustenleden som är visserligen välbesökta friluftsområden, men som behöver lite kärlek och omsorg för att även framöver fortsätta locka besökare.

Läs merlänk till annan webbplats

13 Med Abbe och Teresa sprängde vi 250-gränsen

Gränsen för vad? Antalet ambassadörer så klart! Vårt nätverk av Kramforsambassadörer lockar allt fler medlemmar. När företagarna Anders och Teresa Johansson beslutade att gå med i oktober blev vi 250 medlemmar. Efter det har antalet medlemmar fyllts på ytterligare.

Läs merlänk till annan webbplats

Anders "Abbe" och Theresa Johansson.

14 Ådalsskolans digitala plattform får spridning

Ådalsskolan har under flera år befunnit sig i framkant gällande skolutveckling. Ett av de framgångsrika områdena har varit digitaliseringen av skolan, och i synnerhet de administrativa processerna. För det har Ådalsskolan utvecklat en digital plattform med fokus på minskning av den juridiska bördan för skolpersonal, oftast förväxlat med den administrativa bördan.
Andra huvudmän, som upplever liknande svårigheter, har visat intresse för plattformen. För att underlätta spridning har Kramfors kommun tagit fram ett avtal som möjliggör spridning av den.

Läs merlänk till annan webbplats

15 Skuleberget ska bli Sveriges bästa friluftsområde

I början av december kom det glada beskedet från Tillväxtverket att de bejakar vår ansökan om ekonomiska medel för att tillsammans med lokala aktörer utveckla Skuleberget till Sveriges bästa friluftsdestination. EUs strukturfond går därmed in med 19 miljoner kronor i projektet.
Hela projektet omfattar 38,5 miljoner kronor och ägs av Kramfors kommun, som går in med tio miljoner kronor. Region Västernorrland meddelade i september att de bidrar med närmare sju miljoner kronor. Docksta bordtennisklubb, DBTK, skjuter till två miljoner kronor.

Läs merlänk till annan webbplats

16 Barns och ungas rättigheter stärks genom ny lag

Från och med 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. För att göra oss redo för detta har Osman Saidabdala anställts som samordnare inom området barns rättigheter och ungdomsdemokrati. Tjänsten som samordnare på samhällsavdelningen är ett uppdrag som pågår inom ramen för nystartade projektet Framtid Kramfors.

Läs merlänk till annan webbplats

17 HVB-hemmet Fenix välkomnar alla barn och ungdomar

Vårt HVB-boende Fenix, som hittills tagit emot ensamkommande barn, utvecklas till ett hem för vård och boende för alla barn och ungdomar mellan 13 och 20 år. Det beslutade välfärdsnämnden i oktober.

Läs merlänk till annan webbplats

18 Helen Persson årets handledare 2019

Helen Persson som arbetar på Sundbrolunds vård- och omsorgsboende i Ullånger, utsågs till årets handledare 2019 i Kramfors och nominerades därmed till Årets handledare i Vård- och omsorgscollege Västernorrland.

Läs merlänk till annan webbplats

Vice kommunalråd Jon Björkman (V), tidigare kommunalråd Jan Sahlén (S) och ridskolechef Susanne Juto Nordenfors.

19 Start för bygget av nya ridhuset

Ridning är ett omtyckt fritidsintresse för människor i alla åldrar och varje vecka möts hundratals ryttare i Kramfors ridhus. I framtiden kan de glädjas åt att rida i en uppvärmd manege. Det som ska byggas är ett drygt 2000 kvadratmeter stort ridhus, som kan hålla 8-10 grader vintertid. Det gamla ridhuset kommer att finnas kvar. Stalldelen kompletteras med tio boxar, vilket gör att antalet hästar kan utökas.

Läs merlänk till annan webbplats

20 Bryggor och kajer i fokus för besöksnäringsprojekt

För att öka Höga kustens och Ådalens attraktivitet har besöksnäringsprojektet "En resa i tid och rum" arbetat med en rad olika insatser. En av aktiviteterna har därför varit att anlägga helt nya eller rusta upp befintliga bryggor och kajer på ett antal ställen. Parkeringsplatser och servicehus är också sådant som projektet arbetat med. Varje insats har varit ett gemensamt arbete mellan projektägaren och de deltagande samverkansparterna.

Läs merlänk till annan webbplats

21 Naturstigen längs Kyrkviken tar form

Den naturstig som anlagts längs Kyrkviken mot Frånö är omåttligt populär. Vandrare i mängder har hittat till trätrallen och många fortsätter även promenaden när den går in på grusunderlag.
Anläggandet av naturstigen är ett samarbete mellan flera olika verksamheter inom Kramfors kommun. Finansieringen kommer från det statliga initiativet LONA, som står för lokal naturvårdssatsning och idén föddes vid en medborgardialog om Hagaparken.

Läs merlänk till annan webbplats

22 Cecilia Hultman fick 2019 års konststipendium

Höga Kustenstipendiet är en viktig del av vårt mål och viljeinriktning för att främja kulturen. Det var därför en ära för kommunalråd Jan Sahlén (S) att dela ut Höga priset till Cecilia Hultman. Cecilia Hultman, som är uppvuxen i Sundsvall, arbetar mestadels med teckning och installation.

Läs merlänk till annan webbplats

23 80-årsminne efter Sandöbrons ras

Den 31 augusti 1939 inträffade den värsta byggolyckan i svensk historia. Träkonstruktionen för det som skulle bli stora Sandöbron rasade och 18 arbetare dog. För att hedra minnet av dessa bjöd vi in till ett välbesökt 80-årsminne i Lunde folkets hus.

Läs merlänk till annan webbplats

24 Invigning i Bollstabruk

Feststämningen var mycket påtaglig när Bollstabruk intresseförening tillsammans med Kramfors kommun och Trafikverket invigde Bollstaparken och ombyggnaden av riksväg 90 samt konstverket Soluppgång av Mats deWahl den 24 augusti. Bollstaparken var i princip fullsatt när Lars Sjödin, ordförande i Bollstabruk intresseförening, hälsade alla välkomna till en eftermiddag med musik, tal och förtäring.

Läs merlänk till annan webbplats

25 DUA Jobbspår ger resultat

Kramfors kommun har flera olika aktiviteter för att hjälpa människor att komma i arbete. Via DUA Jobbspår har ett antal nyanlända fått chansen att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Glädjande nog har en del också fått jobb.

Läs merlänk till annan webbplats

Arne Bylund spelar Leif GW Persson.

26 Fullsatt på Navets film ”Efterlyst”

Fullt hus. Lapp på luckan. När Navet bjöd in till premiär av sin egenhändigt producerade film ”Efterlyst” var intresset stort. Konsthallen räckte knappt till för invigningen och i salongen fanns inte många lediga platser.
Handlingen utspelar sig både i Kramfors och Örnsköldsvik. Det börjar med ett rån på Wikströms. Med hjälp av en privatspanare och polisen samt naturligtvis Efterlysts redaktion lyckas man nysta upp den trassliga härvan.
Navet ingår i Kramfors kommuns dagliga verksamhet Disa. Verksamheten erbjuder flera olika arbetsuppgifter och arbetslag som brukarna kan välja mellan.

Läs merlänk till annan webbplats

27 Lär dig historia med vår webbapp

Några av Sveriges mest dramatiska skeenden har utspelat sig i Kramfors, till exempel häxprocesserna, flottningsepoken och Ådalen 1931. Med hjälp av webbappen "resoritidochrum.se"kan man åka på guidad tur i området, lära sig mer och delta i ett quiz. Webbappen har tagits fram i besöksnäringsprojektet.

Läs merlänk till annan webbplats

28 Kramfors diplomerad Fairtrade City

Som en välkommen nyhet inför midsommar fick Kramfors kommun besked om att ansökan att diplomeras som Fairtrade City har blivit godkänd av organisationen Fairtrade Sverige. Vi tog därmed ytterligare ett steg för att bidra till ökad social hållbarhet och Agenda 2030.

Läs merlänk till annan webbplats

Vice kommunalråd Jon Björkman (V) tog emot diplomet av Anneli Örtqvist.

29 Carola Viksten är skolambassadör för EU

Ett riktigt hedersamt uppdrag, det har matte- och NO-läraren Carola Viksten fått. Som representant för Gudmundråskolan och Kramfors kommun är hon numera skolambassadör för EU. Utbildningen, som arrangeras via Universitets- och högskolerådet (UHR) och bekostas av EU-medel, riktar sig till lärare och journalister. Målet är att ambassadörerna ska sprida information och på så vis öka intresset för EU. Ryktet om att vara byråkratiskt och ”långt borta” ska suddas ut.

Läs merlänk till annan webbplats

Carola tillsammans med två kurskamrater.

30 Åter fina omdömen om vår kundtjänst

Än en gång fick kundtjänsten Kom in bra betyg i Sveriges kommun och landstings undersökning Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Som exempel kan nämnas att 100 procent av de som kontaktade oss via e-post fick svar inom en dag. Genomsnittsresultatet för andra kommuner var 80 procent.
94 procent av de som kontaktade oss med en enkel fråga fick svar direkt. Kramfors toppar listan. Genomsnittsresultatet för andra kommuner var 53 procent. 90 procent tycker att de fått ett gott bemötande när det ställt en enkel fråga till oss.

Läs merlänk till annan webbplats

31 Kramfors kommun blir finskt förvaltningsområde

I februari utnämnde regeringen oss till finskt förvaltningsområde. Att ingå i finskt förvaltningsområde innebär att den nationella minoriteteten sverigefinnar har förstärkt skydd och speciella rättigheter. Att informera och realisera dessa i Kramfors kommun är angeläget främst vad gäller äldrevård samt barn och ungdom.

Läs merlänk till annan webbplats

32 En länsgemensam familjehemsorganisation bildas

Flera kommuner i länet upplevde länge svårigheter att rekrytera nya, behålla erfarna samt utbilda och fortbilda familjehem. Fem kommuner i länet har därför tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland startat upp en gemensam familjehemsorganisation (GFO).

Läs merlänk till annan webbplats

33 Förnyat medborgarlöfte mellan Polismyndigheten och Kramfors kommun

För tredje året på raken undertecknade vi och polisområdet Södra Ångermanland ett medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är ett gemensamt åtagande från båda parter och syftar till skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället. Denna gång hade Polisen bland annat lyft frågan om närvaro i kommunens mindre tätorter och ökade insatser för att minska ordningsstörningarna i Kramfors centrum.

Läs merlänk till annan webbplats

34 Nybo äldreboende vann Time Care Award

Helen Flodin enhetschef för Nybo äldreboende, och Anna Byström systemförvaltare för vårt schemaplaneringssystem Time Care, hade i mars äran att ta emot pris för sitt arbete som resulterat i bättre bemanning utifrån brukarens behov, minskat sjukfrånvaron och förbättrat den ekonomiska situationen.

Läs merlänk till annan webbplats

35 Höga Kustenleden en av landets tolv vackraste vandringsleder

Höga kusten är ett av Sveriges mest vackra vandringsområden, det har vi vetat länge. Under våren verifierar Svenska Turistföreningen det hela då de lyfte fram Höga Kustenleden som en av tolv signaturleder. Tillsammans med bland annat Kungsleden Abisko, Tiveden, Österlen, Jämtlandstriangeln bildar nu Höga kusten ett koppel av spektakulära vandringsleder.

Läs merlänk till annan webbplats

36 Nyinvigning av Häxmuseet

Under mars skedde en utveckling av Häxmuseets utställning på Hola folkhögskola i Prästmon. En arbetsgrupp bestående av Kramfors kommun, Länsmuseet, Design i Västernorrland och Hola folkhögskola arbetade fram några idéer under hösten som attributmakaren Eva-Karin Fröberg från Mjällom förverkligade.

Läs merlänk till annan webbplats

37 Ris till flis bidrar till framkomlighet

Siktröjning, trädfällning, snöskottning, sandning – Ris till flis gör många viktiga och omfattande arbeten, många gånger i det tysta. Arbetsgruppen, som tillhör arbetsmarknadsenheten, jobbar lag om fem personer bestående av människor som behöver hjälp med att ta sig ut på arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa och nyanlända.

Läs merlänk till annan webbplats

38 Språkombud utvecklar och underlättar på arbetsplatsen

”Kasta ett getöga på Greta, så att filten inte halkat ned.” Vad är en filt? Och kasta ögon från getter på folk… Svenska är inte helt lätt. Inom välfärdsförvaltningen finns därför ett antal språkombud som stöttar sina kollegor i deras språkutveckling.
Ett språkombud har som uppdrag att stödja kollegor i sin språkutveckling. Det kan handla om att hjälpa dem som har ett annat modersmål än svenska, men även lyfta den vardagliga språkanvändningen överlag. Språkombuden utbildas via vårt vård- och omsorgscollege på Vallen.

Läs merlänk till annan webbplats

Text

Virginia Desamparado Eriksson är ett av våra språkombud.

39 DigidelCenter minskar det digitala utanförskapet

Sedan drygt ett år tillbaka har vi ett digital lärcenter på biblioteket i Kramfors. En halv miljon människor använder sig inte av internet alls i Sverige, vilket gör att de lätt hamnar i ett digitalt utanförskap. Med hjälp av DigidelCenter har vi möjlighet att överbrygga kunskapsgap och upprätthålla demokratin.

Läs merlänk till annan webbplats

40 Produktionsnämnden såg dagens ljus

Under 2019 var det premiär för en helt ny nämnd. Miljö- och byggnämnden upphörde vid årsskiftet 2018/19 och produktionsnämnden tillkom. Produktionsnämnden ansvararar för kommunens skyldigheter att bland annat ordna vattenförsörjning och avlopp, att sköta hämtning och hushållsavfall och renhållning. Avfall, produktionskök, IT och väghållning på våra kommunala vägar är andra uppgifter.

Läs merlänk till annan webbplats

41 Kramforsbarn delar med sig smultronställen

Vilka platser är allra roligast att besöka för barn i åldrarna 6-12 år? Den frågan ställde projektet "Besöksnäring i Höga kusten - en resa i tid och rum" till skolbarn runtom i kommunen. In kom förslag på slalombackar, badplatser, lekparker, idrottsanläggningar, fina besöksmål och mycket mera. Totalt fick besöksnäringsprojektet över 200 tips från stora delar av kommunen.

Läs mer

Uppdaterad: 2020-01-09 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ann-Cathrin Granbäck
Kommunikatör
0612-801 07
ann-cathrin.granback@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.