Civilminister Lena Micko,längst till vänster, höll i mötet.

14 januari 2020
Kommun & demokrati

Dialog med regeringen
om social dumpning

Vi har med vårt tidigare kommunalråd Jan Sahlén (S) i spetsen lyft frågan om social dumpning till riksnivå. När civilminister Lena Micko (S) besökte oss i november bjöd hon därför in till rundabordssamtal. Idag var det dags – utredningen har börjat!

Även om Jan Sahlén avslutade sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet fick han fortsatt förtroende att föra vår talan i frågan. Tillsammans med ett 15-tal andra ordföringar tog han chansen att berätta om hur vi under ett antal år upplevt att rikare kommuner hänvisar människor utan egen försörjning och bostad till andra kommuner.

– Alla som närvarade vid mötet fick några minuter på sig för att berätta om situationen i respektive kommun. Därefter hade vi en givande diskussion, berättar Jan och fortsätter:

– Förutom kommunerna och civildepartementet fanns personal från ett antal andra departement på plats, till exempel bostads- och socialdepartementen. Det visar att regeringen tar allvarligt på frågan.

Långvarigt problem som dragits till sin spets

Social dumpning är i sig inget nytt fenomen, det har Kramfors känt av länge, men i och med att anvisningslagen trädde i kraft 2016 skärptes läget. Alla kommuner blev då skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska kunna påbörja etablering i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Det som vi i Kramfors konstaterar är att människor tvångsförflyttats till lägenheter som i de flesta fall hyrs ut av fastighetsägare bosatta i eller runt storstadskommunerna. Dessa lägenheter har förespeglats ha all samhällelig service i närområdet, skola, barnomsorg, affärer och sjukvård mm. Verkligheten är att de hamnat långt från någon tätort, utan service och där busstrafiken inte går på helgerna.

I bästa fall har möbler flyttats eller möbelbidrag lämnats tillsammans med hela eller halva månadens beräknade försörjningsstöd. De har ibland fått telefonnummer och adress till socialtjänsten i Kramfors medan andra fått sökt sig hit själva.

Enkät bekräftar skeendet

Nyhetsbyrån TT utförde för en tid sedan en enkätundersökning i landets samtliga 290 kommuner. 159 besvarade frågorna. Av dessa svarar drygt 85 procent ja på frågan: "Sker inflyttning av socialt utsatta personer till er kommun från andra kommuner?"

Med socialt utsatta avser kommunerna ofta nyanlända, personer med försörjningsstöd, personer med missbruksproblematik och långtidsarbetslösa.

– I mitt anförande tog jag upp bruket vi hade förr i tiden att bära fattighjon över sockengränserna. Det här är exakt samma sak. Och det måste upphöra, menar Jan Sahlén.

Tillsätter utredning och fortsätter dialogen

Idag samtalade civilministern med ett antal kommuner som säger sig vara utsatta för social dumpning. Nu ska Lena Micko ta upp dialogen med kommuner som ”anklagas” för att utnyttja situationen. Sahlén berättar att hon även talade om att tillsätta en utredning.

– Glädjande nog sa Lena Micko att utredningen ska ske i fortsatt dialog med kommunerna. Det känns förhoppningsfullt.

Uppdaterad: 2020-01-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Tidigare kommunalråd
070-399 23 02

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.