30 januari 2020
Kommun & demokrati

Lägesrapport – Förskolorna
i Ullånger och Docksta

Under flera år har behovet av förskoleplatser ökat och vi har i ibland behövt tilldela familjer platser som inte finns på deras hemort. Detta är inte en tillfredsställande situation, varför vi gör allt vi kan för att hitta lösningar.

Bakgrunden till att det står fler barn i kö till kommunal förskoleverksamhet än tidigare beror bland annat på att:

  • antalet barn inte ska bli alltför många per avdelning. Det finns en begränsning på 18 barn per avdelning i snitt i kommunen.
  • fristående förskoleverksamhet (i privat regi) har minskat antalet platser
  • antalet födda barn har ökat något

Docksta

Docksta bordtennisklubb (DBTK), som äger Dockstaskolan där även förskolan är inrymd, har planer på utöka lokalerna. I december 2019 beslutade därför bildningsnämnden att kommunen kommer att hyra ytterligare plats för förskolans räkning.

– Fram till dess att detta är klart kommer vi att göra allt vi kan för att föräldrar från Docksta ska få plats på hemmaplan och inte hänvisas till omkringliggande samhällen, säger Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande.

Ullånger

Även i Ullånger saknas platser. Bildningsförvaltningen har därför undersökt en lokal i närheten, men gör bedömningen att det skulle bli alltför dyrt att anpassa den lokal man haft i tankarna till förskoleverksamhet.

Istället har man påbörjat en dialog med kostenheten för att undersöka om det är möjligt att bygga en ny fristående köksavdelning och på så vis frigöra ytor från det nuvarande köket, som ligger i direkt anslutning till förskolan.

Uppdaterad: 2020-01-30 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.