30 januari 2020
Kommun & demokrati

Planerna på förskola i
Grämestaskolan läggs på is

De tankar som funnits på att flytta ett antal förskoleavdelningar till Grämestaskolan ser inte ut att bli verklighet. Enligt de undersökningar som gjorts behöver lokalerna anpassas på flera olika sätt, vilket skulle bli en alltför dyr investering.

När bildningsnämnden under våren 2019 tog beslut om förändrad skolorganisation föddes idén att flytta ett antal förskoleavdelningar till Grämestaskolan. Att ha flera avdelningar i samma hus är mindre kostsamt än att ha dem förlagda till flera byggnader. Det finns också plats i skolan när eleverna i årskurs 4-6 börjar i Kramforsskolan hösten 2020.

En sådan åtgärd kräver dock mer analys än en idé. I december gav därför nämnden sin förvaltning uppdraget att undersöka om lokalerna och utomhusmiljön är lämpliga för små barn.

Detta har nu gjorts och man har även utvärderat pedagogiska förutsättningar och arbetsmiljö för personalen. En kartläggning av medborgarnas åsikter via enkät har också genomförts.

Den samlade bedömningen är att Grämestaskolan, som är en stenskola byggd för grundskoleverksamhet 1954, inte är passar att använda som förskola. De tänkta lokalerna ligger på övervåningen, vilket innebär att en stor ombyggnation med ramper skulle behöva göras för att kraven på tillgänglighet ska uppfyllas. Trots en ombyggnad skulle ändå betydande svårigheter ur perspektiven säkerhet och arbetsmiljö kvarstå.

Slutligt beslut tas den 12 februari
Frågan om förskoleverksamhet i Grämestaskolan är en punkt som bildningsnämnden ska ta beslut om vid sitt nästa sammanträde den 12 februari. Arbetsutskottet, som möttes igår den 29 januari, föreslår nu nämnden att avbryta planerna. De ekonomiska riskerna bedöms vara för stora.

Påverkar inte skolverksamheten

Verksamheten i skolan påverkas inte av detta utan Grämestaskolan drivs vidare som planerat från höstterminen som en F-3-skola (förskola till årskurs 3).

Läs mer

Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 29 januari 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (§ 4)

 

Uppdaterad: 2020-01-30 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.