05 februari 2020
Kommun & demokrati

De sista fiskodlingarna
kan komma att upphöra

Efter 40 år med fiskodlingsverksamhet i kommunen försvinner en hel bransch. De sista fiskodlingarnas tillstånd upphör inom kort och kommunstyrelsen (KS) kommer troligen inte att förlänga dem.

Fiskodlingen i Mjällomsviken/Omnefjärden är idag den enda som varit igång sedan 1980-talet. Dess tillstånd tar slut i år och ägaren har anmält att hen vill fortsätta. Frågan kommer att avgöras av kommunstyrelsen den 11 februari och bereddes därför av arbetsutskottet igår.

Arbetsutskottets förslag är att kommunstyrelsen ska säga nej till anmälan och därmed förbjuda fortsatt verksamhet även i mindre skala. Eftersom tillstånden för odlingarna vid Mjältön också upphör inom kort betyder det att den sista kassen snart tas bort.

Varför förbjuds verksamheten med fiskodling?

Fiskodlingarna i Omnefjärden och vid Mjältön har bedrivits med tillstånd enligt miljöbalken. Mark- och miljödomstolen har bedömt att fiskodlingar i dessa vatten inte är lämpliga och det är med hänvisning till deras bedömning som kommunstyrelsen föreslås ta sitt beslut.

Vilka krav ställs vid avvecklingen?

Bolagen har ett villkor i tillstånden att de ska göra en efterbehandlingsplan som måste godkännas av tillsynsmyndigheten. Planerna som lämnats in innehåller de uppgifter som krävs.

Bolagen planerar att ta bort all utrustning, men anser att det inte är ekonomiskt rimligt eller miljömässigt motiverat att ta bort odlingsresterna under kassen. Den enda metod som finns för att avlägsna sediment på så stora djup är sugmuddring och kostnaden för muddring inklusive omhändertagande är väldigt hög.

Enligt förslaget till beslut kommer kommunstyrelsen att acceptera bolagens bedömning när det gäller sedimenten och godkänner efterbehandlingsplanen. Granskningen av efterbehandlingsplanen har gjorts med stöd av sakkunnig konsult. Bolagen har fått krav på att övervaka vad som händer med bottnarna efter att fiskodlingen upphört.

Verksamheterna har bedrivits med tillstånd att släppa ut fosfor och kväve och alla villkor har följts. Miljöbalken är tydlig med att tillsynsmyndigheten inte får ställa ytterligare krav på det som prövats i tillstånden. Kommunstyrelsen anser därför att det inte finns juridiska möjligheter att begära att odlingsresterna ska tas bort.

Läs mer:

Protokoll från kommunstyrelsense arbetsutskott (2020-02-04)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-02-05 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.