11 mars 2020
Kommun & demokrati

Deklaration för jämställdhet undertecknades i söndags

Under Internationella kvinnodagen undertecknade kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) CEMR-deklarationen; den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Jämställdhetsdeklaration antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006 och fram till december 2019 har 111 av Sveriges kommuner ställt sig bakom deklarationen. Nu även Kramfors kommun.

Bred politisk förankring - bra bas för det fortsatta arbetet

Kramfors kommunfullmäktige tog i slutet av fjolåret beslut om att ställa sig bakom deklarationen. Förslaget togs emot utan invändningar och har därmed en bred politisk förankring.

Undertecknande skedde i samband med söndagens uppmärksammande av Internationella kvinnodagen på Folkets park i Kramfors. Tillsammans med Malin Svanholm deltog kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V) och oppositionsrådet Ida Stafrin (C) i ett panelsamtal om det politiska ställningstagande som undertecknandet innebär.

– Det här utgör ett bra stöd för Kramfors kommuns fortsatta jämställdhetsarbete. Det känns väldigt roligt att vi har en bred uppslutning bakom deklarationen, säger jämställdhetsutvecklare Liv Höglund.

– Undertecknandet kan också innebära goda möjligheter till utbyte och samarbete i jämställdhetsarbetet med andra kommuner.

Deklarationen innehåller bland annat sex grundläggande principer som fungerar som utgångspunkter för att kommunens arbete och verksamhet ska verka för jämställdhet.

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet
  • För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
  • Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
  • Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
  • Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
  • Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Deklarationen innehåller även 30 artiklar som rymmer de flesta delar av kommunorganisationens verksamhet, från det politiska arbetet (inflytande, representation och beslutsfattande), till arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.

Deklarationen undertecknas i sin helhet, det går inte att välja bort någon eller några artiklar. Däremot står det kommunen fritt att prioritera vilka områden arbetet riktas in på vid olika tillfällen.

Läs mer:

CEMR-deklarationenPDF

Vårt mål - ett jämställt Kramfors (2019-11-14)

Uppdaterad: 2020-03-13 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Liv Höglund
Jämställdhetsutvecklare
0612-800 46
liv.hoglund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.