23 mars 2020

Förnyade medborgarlöften
för ökad trygghet

För fjärde året förnyades idag de medborgarlöften som finns mellan Polisen och Kramfors kommun. Kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) och Hans Björner, chef för lokalpolisområde södra Ångermanland, undertecknade löftena.

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftena syftar också till att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet.

Under 2020-2021 gäller följande:

  • Polisen ska prioritera arbetet med narkotika med särskild fokus på unga. Även annan brottslighet bland unga gärningspersoner ska prioriteras.
  • Polisen och Kramfors kommun ska tillsammans med Räddningstjänsten efter behov samverka för att tillsammans verka för en tryggare miljö. Vid större evenemang ska konceptet ”Trygga och säkra evenemang” användas.
  • Polis, socialtjänst och elevhälsan i Kramfors kommun ska fortsätta att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper.
  • Polisen ska fortsätta sitt arbete med att föreläsa för kommunens elever i årskurs 7 om sexuella trakasserier.

Dessa medborgarlöften gäller till dess att nya presenteras.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se