25 mars 2020

Det politiska arbetet
fortsätter som vanligt

Så långt det är möjligt ska vårt demokratiska samhälle fungera som vanligt, även under en kris. Därför kommer det politiska arbetet i Kramfors kommun fortsätta med det beslutade antalet ledamöter på sammanträdena.

– I Kramfors arbetar vi enligt krisberedskapens likhetsprincip, vilket innebär att all verksamhet under en samhällsstörning i möjligaste mån ska fungera som vid normala förhållanden, berättar kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Enligt likhetsprincipen gör man inte fler förändringar från normalfallet än situationen kräver. Sker en snabb samhällsutveckling, som till exempel ökat antal fall av covid-19, nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller regeringsbeslut, är politikerna beredda att ta nya beslut.

Kommunallagen styr antalet ledamöter i fullmäktige

I vissa kommuner har man valt att dra ned på antalet ledamöter vid till exempel kommunfullmäktiges möten, men sådant bygger på frivilliga överenskommelser mellan partier. Det är inte förenligt med kommunallagen att plötsligt ändra antalet ledamöter.

– Vi har för avsikt att genomföra fullmäktiges sammanträde i april, men bevakar naturligtvis utvecklingen och får agera efter hur läget ser ut framöver, säger Peter Hedberg (S), kommunfullmäktiges ordförande.

De politiska möten som finns närmast på agendan är fredagens sammanträde för överförmyndarnämnden. Till veckan träffas kommunstyrelsens arbetsutskott och såväl bildningsnämnden som välfärdsnämnden har sittningar.

Bred enighet om beslutet

När kommunstyrelsen arbetsutskott, som utgör kommunens krisledningsnämnd, samlades för information under vecka 12 var enigheten stor om vikten av att det demokratiska arbetet kan fortsätta så normalt som möjligt. Arbetsutskottet består av företrädare för (S), (V), (C) och (M).

Uppmaningen till alla förtroendevalda med sjukdomssymptom är naturligtvis att hålla sig hemma från politiska möten.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Peter Hedberg (S)
Kommunfullmäktiges ordförande
076-813 79 90
peter.hedberg@kramfors.se