25 mars 2020

Släck för planeten den 28 mars

Släck för planeten, släck för klimatet och den biologiska mångfalden. Släck för att skicka en signal till beslutsfattare att agera för planeten. Lördag den 28 mars klockan 20.30 till 21.30 är det dags för världens största klimatmanifestation – Earth Hour.

Hållbarhetsveckan i Kramfors ställdes in och världen över uppmanas människor att hålla avstånd till varandra och stanna hemma. Då är Earth Hour en manifestation som ändå går att genomföra. Manifestationen kan även sättas i ett större sammanhang i rådande världsläge och vi kan sända tankar till alla som drabbas i dessa svåra tider, både runt om i världen och våra nära och kära som vi kanske just nu inte får träffa.

Årets temas är ”Släck – och höj din röst för planeten!” som en manifestation om vikten att agera. Den biologiska mångfalden och vi människor påverkas av klimatförändringarna och tillsammans behöver vi göra allt vi kan för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vad gör Kramfors kommun för att minska klimatpåverkan?

  • Program för ekologisk hållbarhet antogs i slutet av 2019 och styr alla kommunala verksamheter och bolag.
  • Ett förslag om att utarbeta en kommunkoncernsövergripande klimatstrategi kommer att lyftas till beslut under våren 2020.
  • En utredning för fossilfri fordonsflotta är genomförd som visar hur kommunen kan arbeta för att reducera utsläppen från personbilstransporter inom kommunala verksamheter
  • Utsläpp av växthusgaser följs upp årligen i årsredovisningen.
  • Kosten har under flera år arbetat systematiskt för att minska utsläppen från livsmedel och reducerat utsläppen från exempelvis köttkonsumtion med 32% sedan 2012.
  • Inom välfärdsförvaltningen har det under flera år genomförts flertalet digitala satsningar för att minska utsläpp från resor såsom övervakningskameror och digitala lås inom hemtjänsten, uppföljningar av biståndsbeslut och inom individ och familjeomsorg digitalt och inom ett projekt har digitala metoder testats i samband med samordnad individuell planering.
  • Arbetet för att etablera ytterligare laddinfrastruktur för elbilar i kommunen pågår, fokus ligger på att etablera snabbladdinfrastruktur längs E4 och RV90 samt att hjälpa privata aktörer i kommunen att etablera publika laddstationer.

Läs mer:

www.wwf.se/earthhour Länk till annan webbplats.

www.kramfors.se/hallbarhet Länk till annan webbplats.

Program för ekologisk hållbarhet Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Sofia Larsson
Hållbarhetsutvecklare
sofia.larsson@kramfors.se