27 mars 2020

Förbud mot större sammankomster än 50 personer

Regeringen fattade den 27 mars beslut om att förbjuda offentliga folksamlingar som är större än 50 personer. Detta som ett led att minimera coronasmitta.

Det tagna beslutet är en fortsättning på den åtstramning av kontakter mellan människor som regeringen tog den 11 mars när antalet församlade människor vid ett och samma tillfälle begränsades till 500.

Kramfors kommun har redan ställt in alla evenemang som vi vet drar stor publik, till exempel Höga Kusten Företagsmässa och Hållbarhetsveckan. För att ytterligare undvika att sprida smitta har vi även valt att avboka medborgardialoger, mindre föreläsningar och annat.

– Vi kommer nu att se över all verksamhet en gång till och fatta de beslut som krävs. Glädjande nog ser vi spirande möjligheter i att ersätta fysiska möten med flexibla IT-lösningar. Bland annat har vi skissat på en digital företagsfrukost, säger tillväxt- och näringslivschef Susanne Königson.

Kompletterande fakta:

  • Beslutet träder i kraft på söndag.
  • Det är alla allmänna tillställningar där ordningslagen gäller som kommer att påverkas. Formellt påverkas alltså till exempel inte gym och restauranger.
  • Om man bryter mot beslutet kan straffet bli böter eller med fängelse i upp till sex månader.
  • Polisen har fått mandat att förhindra sammankomster som bryter mot reglerna.

www.kramfors.se/coronavirus Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

För frågor om säkerhet:
Margareta Fällström
Säkerhets- och telekomstrateg
0612-801 19
margareta.fallstrom@
kramfors.se

För frågor om evenemang:
Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se