03 september 2020

Möt Kramforsambassadören
Peter Hollbrink, Lugnvik

Peter, 64, är friherre och ideell volontär som sedan många år engagerat sig på olika sätt där han bor. Här berättar han om varför han är en självklar Kramforsambassadör.

”Redan när Kramfors kommun gjorde satsningen på Attraktiva Kramfors i slutet av 1990–talet, var jag med. Det var också ett ambassadörsprojekt som syftade till att skapa stolthet och engagemang hos invånarna, och på så sätt få dem att sprida positiva omdömen till besökare. Ja, till alla som på ett eller annat sätt visade intresse för att bo och verka här.

För mig är det självklart att vara delaktig i min kommuns utveckling och att verka för en bra framtid för den ort och den bygd jag bor i.

Här i Lugnvik finns en hel del möjliga utvecklingsområden för våra företag, idrottsföreningar och andra föreningar och där många engagerar sig. Och det ser ut på liknande sätt över hela kommunen. Det finns en kraft och idérikedom som är väldigt betydelsefull för hela Kramfors.

Jag var med när vi startade den ekonomiska föreningen som länge drev Handlarn i Lugnvik, och tog initiativet till Byavakt. Nu håller jag tillsammans med ett antal andra människor på att jobba för ökad besöksnäring, företagsamhet och samverkan mellan föreningar i hela gamla Bjärtrå socken. Det är väldigt intressant och samlar idéer och krafter som kan göra att vi åstadkommer någonting mycket bättre än om vi gjort saker var för sig.

Samarbete, att sträva mot gemensamma mål, att lyfta fram styrkor och fördelar för att inspirera människor. Det är mycket av vad ambassadörskap är för mig.

Att mötas, konstruktivt diskutera, peppa varandra och samordna resurser för att hitta lösningar på problem. Det är viktigt hela tiden men kanske ännu mer nu när vi drabbats av covid–19 och mycket vänts upp och ned.

Jag tror på Kramfors och jag älskar den plats som jag bor på. Tillsammans kan vi göra skillnad.”

Läs mer:
Att vara Kramforsambassadör

 

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Annica Kjellin
Kommunikationschef
0612-801 85
annica.kjellin@kramfors.se