10 juni 2021

Kramfors medfinansierar Höga Kustens friluftsteater

Kramfors kommun stöttar Lövviks by- och idrottsförening med bygget av Höga Kustens friluftsteater.

Kramfors kommun bedömer att etableringen av friluftsteatern ger goda möjligheter att utveckla besöksnäringen i Höga Kusten och ger grönt ljus för att stötta Lövviks by- och idrottsförening, som utökar verksamheten vid föreningshuset. Området utökas med en scen för bygdespel, familjeföreställningar och andra evenemang. Byggnaden ska även innehålla loger som kan användas som uthyrningsrum för besökare i Höga Kusten.

Ambition att stärka och utveckla

– Vår ambition är att satsa på- och utveckla orterna i kommunen i samverkan med intresseföreningar och näringsliv, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. Det ligger också i linje med vår målsättning om att stärka företagsklimatet och besöksnäringen.

Kramfors kommun har tidigare varit medaktör och medfinansiär i ett Leader-projekt tillsammans med Lövviks by- och idrottsförening, där ett underlag inför en framtida etablering av Höga Kustens friluftsteater arbetades fram.

Utredning av ljud till närliggande fastigheter, skisser och kostnadsberäkningar av scen, parkering, avlopp har tagits fram som underlag till ansökan om förhandsbeskedet som beviljades i november av kommunstyrelsen.

Närhet till gästhamn och turistvägen

Fler besökare ger bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas, vilket är positivt för destination Höga Kusten. I nära anslutning till den tänkta friluftsteatern finns gästhamn, Tomas Ledin Museum, turistvägen i Höga Kusten samt besökspunkter som Valkallen och Fjärdbotten.

– Dialog och samverkan är viktiga delar i samhällsbygget eftersom resultatet stärker kommunen som plats för att bo, leva och verka, säger Jon Björkman, (V), vice ordförande kommunstyrelsen.

– Satsningen innebär också att kommunen ser och positionerar sig som en viktig plats mitt i destination Höga Kusten, säger Susanne Königson, Tillväxt- och näringslivschef.

Den 8 juni tog Kommunstyrelsen beslut om att bevilja Lövviks by- och idrottsförening med medfinansiering med maximalt 1 200 000 kronor, vilket motsvarar 16 % av beräknad kostnad exklusive moms för att bygga Höga Kustens friluftsteater. Medfinansieringen från Kramfors kommun betalas ut när resterande finansiering är ordnad samt att tillstånd finns för att bygga och driva Höga Kustens friluftsteater.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
Tel: 0612-803 20
susanne.konigson@kramfors.se