26 oktober 2021

Pengar beviljade för ödehusprojekt

Kramfors kommun är en av tolv kandidater som idag får glädjas åt en positiv nyhet. Tillsammans med Umeå universitet har vi beviljats medel för att arbeta med ödehus, inflyttning och attraktiva livsmiljöer.

Idag fick vi besked om att innovationsmyndigheten Vinnova beviljat oss ca 2 miljoner kronor för projektet "Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet". Projektet kommer pågå i två år och genomförs i samarbete med Umeå universitet.

– Vi är jätteglada över beskedet. Att jobba med inflyttning och en levande landsbygd är prioriterade frågor för oss. Det är också värdefullt att få samarbeta med Umeå universitet, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Ödehus och livsmiljöer i fokus

Bakgrunden till projektet är pandemin, och hur den påverkat människors beteenden och eventuella flyttmönster. Ett ökat intresse för att bo på landsbygden har förstärkts i och med pandemin, och projektet vill undersöka hur landbygdspräglade kommuner kan dra nytta av den trenden.

– Vi har märkt av det ökade intresset att flytta hit, säger Susanne Königson, Tillväxt- och Näringslivschef. Att vi attraherar nya talanger och kompetenser gynnar både invånarna, föreningslivet och näringslivet eftersom vi blir fler som bidrar till samhällsutvecklingen.

Projektet ska undersöka dels hur vi kan skapa estetiska, hållbara och
inkluderande livsmiljöer i våra små serviceorter på landsbygden, dels hur vi kan tillgängliggöra och skapa boende för fler personer, genom att ta tillvara så kallade ödehus.

Lugnviks IF är medaktör i projektet

Projektets case är orten Lugnvik, och samarbetspartner på orten är föreningen Lugnviks IF. Tillsammans med föreningen kommer vi arbeta fram modeller för hur vi ska ta oss frågorna om ödehus och den gemensamma livsmiljön. Umeå universitet å sin sida, kommer göra en tvådelad studie: dels en intervjustudie med inflyttare, om boendemotiv, önskemål och synen på hållbarhet, dels en policyanalys av hur kommunen planerar för inflyttning.

Projektstart inom kort

Projektet inleds under november månad och pågår fram till november 2023. Projektets totala budget är 2,5 miljoner kronor, varav Vinnova går in med 2 miljoner medan Kramfors kommun och Umeå universitet står för en halv miljon tillsammans. Utlysningen för projektet heter "Framtiden attraktiva livsmiljöer".

Tidigare i år var kommunen en del i Umeå universitets stora ansökan till Formas, med projektet ”Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boenden”. Målsättningen var även då att jobba med förmedling av ödehus. Det projektet beviljades dock inte medel.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Karin Högström
Kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.