14 december 2021

Ökad satsning på ortsutveckling 2022

Kramfors kommun ökar satsningen på ortsutveckling till två miljoner kronor för 2022. Framgångsreceptet är enkelt; ta till vara på medborgarnas utvecklingsidéer för att skapa attraktiva och livskraftiga samhällen i hela vår kommun.

Kramfors kommun har arbetat med ortsutveckling sedan början av 2021, och det är ett långsiktigt utvecklingsarbete för att bygga framtida Kramfors.

Positiv respons under 2021

Ortsutveckling har redan resulterat i många positiva åtgärder som lockar människor att leva i, arbeta och besöka vår kommun. Totalt kom 17 ansökningar in i den första ansökningsomgången, varav 15 beviljades ekonomiskt stöd för sina utvecklingsidéer.

– Det är när vi arbetar tillsammans vi skapar möjlighet för människor och vår plats att växa. Våra lokala organisationer och föreningar är kreativa och det finns ett stort engagemang att vilja bidra till utvecklingen. Det ska vi värna om, säger Malin Svanholm (S) kommunstyrelsens ordförande.

Prioriterad insats

Kramfors kommun är en stolt landsbygdskommun där mod att satsa på utveckling är central. Medlen för ortsutveckling är en insats som politikerna prioriterat i kommunens mål- och resursplan.

– Vi ska dra nytta av vår flerkärniga ortstruktur och lyfta fram den lokala stoltheten. Jag är övertygad om att det finns kloka utvecklingsidéer på lager runt om i vår kommun, så jag ser fram emot 2022, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

För 2022 avsätts en miljon kronor i sökbara medel och under maj presenteras hur resterande en miljon kronor ska användas.

Uppdaterad riktlinje för ortsutvecklingsmedel

Riktlinjen för år 2022 har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter från invånare, föreningar och omvärldsbevakning. Medlen som finns att söka kan användas både till investeringar och satsningar som skapar ökad framtidstro, tryggare och trivsamma miljöer.

Kommunstyrelsen tog den 23 november beslut om att tillsätta 2 miljoner kronor i samhälls- och ortsutvecklingsmedel för 2022, samt att fastställa riktlinjen för den samma.

Information och ansökan om medel

Till e-tjänst för ansökan till samhälls- och ortsutvecklingsmedel Öppnas i nytt fönster.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice
ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.