11 maj 2022

Ortsutvecklingsmedel till Noraparken

Tillsammans med föreningar fortsätter vi utvecklingen av framtida Kramfors. Nu är det klart att Föreningslivet i Nora får 230 000 kronor för att utveckla Noraparkens attraktivitet och tillgänglighet.

Noraparken används årligen för olika musik- och eventarrangemang och är välbesökt av både boende och turister. Medlen kommer bland annat att användas till att utveckla grönområdet, rullstolsanpassa en nedfart till vattnet och förbättra parkeringsytor.

– Det är en välkommen satsning som skapar ökad tillgänglighet runt mötesplatsen Noraparken. Området är en naturlig samlingsplats för gemenskap, upplevelse och livskvalitet och det är när alla inkluderas vi skapar hållbara platser, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under projekttiden kommer föreningslivet i Nora att hjälpa till i planeringsarbetet.

I Föreningslivet i Nora ingår Nyadals intresseförening, Lövviks BIF, Nora hembygdsförening, LRF avd. Nora-Skog, Norabygdens IK och Östbygdens byförening.

I Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024 har kommunfullmäktige avsatt två miljoner kronor till samhälls- och ortsutveckling. Av dessa medel är en miljon kronor sökbara i enlighet med upprättad riktlinje och beslut tas av kommunstyrelsen i april respektive oktober. Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni läggs förslag för hur de resterande 770 000 kronorna ska användas.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.