22 juni 2022

Förslag till parkeringsstrategi för Kramfors stad

Kramfors kommun / Samhällsavdelningen har tagit fram ett förslag för parkeringsstrategi för Kramfors stad. Syftet med parkeringsstrategin är att beskriva strategier för hur arbetet med parkeringar i Kramfors stad ska bedrivas för att förbättra parkeringssituationen.

Parkeringsstrategin ska också ge vägledning för hur parkeringar ska hanteras i kommande plan- och byggprocesser vid ny- och ombyggnation.
Dessa strategier ska i framtiden bland annat vägleda det arbete som görs när nya parkeringar tillkommer och befintliga byggs om. I planen finns en p-norm som beskriver hur många parkeringsplatser som olika verksamheter/bostäder bör ges tillgång till vid nybyggnation, vad som är ett rimligt gångavstånd till en parkeringsplats men också strategier som beskriver hur en parkeringsplats bör se ut, kopplat till trafiksäkerhet, gröna inslag och så vidare.

Målsättningen med strategin

Målsättningen är att strategin långsiktigt ska bidra till god tillgänglighet till handel och verksamheter i staden. Det ska också bidra till att staden blir en trevligare plats rent estetiskt men också att fler väljer bort bilen till förmån för gång- och cykel för korta resor till och från arbetet.

Vad tycker du?

Läs gärna förslaget och inkom med synpunkter kopplat till själva förslaget men även kring parkeringar i allmänhet.

Vad bör kommunen arbeta med?

  • Är det brist på parkeringar?
  • För mycket parkeringar?
  • Parkeras det felaktigt?
  • Bör parkeringar regleras på annat sätt?

Skicka synpunkter till kommun@kramfors.se och skriv ordet ”Parkeringsstrategi” i ämnesraden så att det hamnar rätt! Synpunkter bör inkomma senast 5 augusti!

Parkeringsstrategi för Kramfors stad Pdf, 927.4 kB.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Stefan Välijeesiö
Samhällsplanerare
0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.