28 juni 2022

Samverkan för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett jämställhets- och folkhälsoproblem som förekommer i alla delar av samhället. En regional handlingsplan för 2022-2026 undertecknades av 15 myndighetsansvariga i länet den 22 mars i år, däribland Kramfors kommun.


Våld kan drabba kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära. Det innebär utsatthet och stort lidande för de drabbade individerna men också konsekvenser för samhällsekonomin.


Den regionala handlingsplanen är en revidering av Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2018-2021.


– Genom att underteckna handlingsplanen så har vi, alla i länet, förbundit oss att i samverkan sträva mot att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland. Ett tillsammansarbete som känns självklart att vi i Kramfors ska bidra till, säger Peter Carlstedt, kommundirektör.

Långsiktig vision

Den långsiktiga visionen för den regionala handlingsplanen är en nollvision – mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland.

Fyra målsättningar 2022-2026

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
• Effektivare brottsbekämpning.
• Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Utöver de fyra målsättningarna som fastställts i regeringens nationella strategi ska arbetet också utgå från de åtgärder och den ansvarsfördelning som finns beskriven i handlingsplanen.

Åtgärderna fokuserar på att inkludera olika former av mäns våld mot kvinnor. Allt ifrån normer och värderingar till de yttersta formerna av våldsutövande.

Det finns också en rad viktiga samhällsaktörer, bland annat kvinno- och flickjourer, som behöver inkluderas och dessa är nödvändiga i arbetet för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Hur vet vi att det blir bättre?

Länsstyrelsen Västernorrland samordnar uppföljningen av det länsgemensamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Arbetet följs upp genom strategisk samverkan i följande forum:

• Regional ledningsgrupp – leder och prioriterar det regionala arbetet utifrån den regionala handlingsplanen.
• Regional samverkansgrupp – samordnar och följer upp verksamheternas arbete i relation till den regionala handlingsplanen.
• Operativ samverkansgrupp – utbyter information och erfarenheter kopplat till samverkan och lyfter utvecklingsområden.

Regional handlingsplan 2022-2026 - Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Pdf, 920.1 kB.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.