15 augusti 2022

Civilminister Ida Karkiainen besökte Kramfors

Idag gästades Kramfors kommun av civilminister Ida Karkiainen (S). Från kommunens sida medverkade kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S), bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S), och kommundirektör Peter Carlstedt.

Mötet inleddes med en beskrivning av Kramfors utmaningar men fokus låg givetvis på framtiden och våra möjligheter. Ministern fick höra om befolkningsminskningen och de spår och konsekvenser som den medfört och den så kallade sociala dumpningen är en problematik som har med detta att göra. Civilministern var intresserad av vår berättelse om problemet och regeringen tar problemet på allvar.

– Alla Sveriges invånare bor i en kommun och i en region. Där finns välfärdens verkstad och där levereras dagligen det starka samhället. Som civilminister är mitt uppdrag att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för välfärdens medarbetare och för alla som tar del av deras arbete, oavsett var i landet du bor, säger Ida Karkianen.

– Alla människor är välkomma till Kramfors, men de ska vara utifrån egen och fri vilja och inte som en konsekvens av cynisk människosyn, säger Malin Svanholm.

Samverkan och plan för utveckling

Under mötet diskuterades även hur kommunen, regionen och staten skulle kunna ”kroka arm” och utarbeta en gemensam plan för utveckling i vårt område. En sådan plan borde innehålla komponenter som

  • Förbättrade kommunikationer (Till exempel persontrafik på Ådalsbanan.)
  • Försvarets återuppbyggnad som utöver det militära försvaret i Sollefteå borde innefatta en satsning på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) på Sandö i Kramfors.
  • Höga Kusten Airport som resurs
  • Hur ska centraliseringslogiken i myndighetssverige utmanas så att även mindre kommuner blir en del av det offentliga Sverige.

Efter mötet i kommunhuset gick resan vidare till MSB på Sandö och då anslöt kommunfullmäktiges ordförande Peter Hedberg. Peter har stor chans att bli riksdagsledamot efter valet i höst så han kan få ett viktig uppdrag för vår region och vår kommun de kommande fyra åren.

– Vi jobbar själva med kvaliteten i vår egen verksamhet, förbättrad dialog med företagen och besöksnäringsutvecklingen men i vissa större frågor behöver vi ha staten med oss och jag är glad över att civilministern är intresserad av vår framtid, säger Malin Svanholm.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se