• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Hållbarhet

I Kramfors har vi antagit utmaningen att ställa om till ett hållbart samhälle. Landsbygden är den primära arenan för omställningen till ett hållbart och resilient samhälle. I Kramfors finns alla de resurser och värden nödvändiga i ett hållbart och resilient samhälle tillgängliga: rik tillgång på bördig odlings- och betesmark, rent sötvatten och en levande landsbygds med en mångfald av samhällen och byar spridda runt om i hela vår vackra kommun. Rikedomar för att utveckla en hållbar landsbygdskommun. Det utgör en trygg grund för den omställning som världen och Kramfors står inför. Kramfors kommer att vara en av framtidens hållbara landsbygdskommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunfullmäktige (KF) att anta Program för ekologisk hållbarhet. KF infaller den 25 november 2019. Kramfors kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och har skrivit under Initiaivet Fossilfritt Sverige.

Definition

Begreppet Hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala dimensionen innebär att resurser, inflytande och makt ska fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. Den ekologiska dimensionen att de planetära gränserna sätter ramarna för människans utveckling och att dessa ska nyttjas långsiktigt hållbart. Den ekonomiska dimensionen att all ekonomisk utveckling skall ske utifrån ett långsiktigt perspektiv och i syfte att införliva målen om en social hållbarhet inom ramen för de ekologiska begränsningarna. Defintionen av hållbarhet kommer ursprungligen från FNs rapport (1987) Vår gemenamma framtid:

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”

Fyra dimensioner för hållbar utveckling

I Kramfors har vi valt att använda en modell av begreppet hållbarhet som utarbetats på Mittuniversitetet som inkluderar Kultur som en fjärde dimension. En hållbar utveckling ska därmed vara socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbar.

Uppdaterad: 2019-11-12 Sidansvarig: Sofia Larsson

Kontakt

Kontaktperson
Hållbarhetsutvecklare
Sofia Larsson
Tel: 0612 - 800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 12

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.