Hållbarhet

I Kramfors har vi antagit utmaningen att ställa om till ett hållbart samhälle. I Kramfors finns alla de resurser och värden nödvändiga i ett hållbart och resilient samhälle tillgängliga: rik tillgång på bördig odlings- och betesmark, rent sötvatten och en levande landsbygd med en mångfald av samhällen och byar spridda runt om i hela vår vackra kommun. Rikedomar och en trygg grund för att utveckla en hållbar landsbygdskommun.

Vad är hållbarhet?

Begreppet Hållbar utveckling definierades i FN’s rapport Vår gemensamma framtid år 1987:

En hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

Begreppet har tre integrerade och av varandra beroende dimensioner. Dessa dimensioner innebär att en hållbar utveckling utgörs av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala dimensionen innebär att resurser, inflytande och makt ska fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. Den ekologiska dimensionen att jordens ekologiska system sätter ramarna för människans utveckling och att dessa ska nyttjas långsiktigt hållbart. Den ekonomiska dimensionen att all ekonomisk utveckling skall ske utifrån ett långsiktigt perspektiv och i syfte att införliva målen om en social hållbarhet inom ramen för de ekologiska begränsningarna.

Fyra dimensioner för hållbar utveckling

I Kramfors har vi valt att använda en modell av begreppet hållbarhet som utarbetats på Mittuniversitetet som inkluderar Kultur som en fjärde dimension. En hållbar utveckling ska därmed vara socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbar.

Uppdaterad: 2020-09-02 Sidansvarig: Sofia Larsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Hållbarhetsutvecklare
Sofia Larsson
Tel: 0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 12, Kramfors

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.