Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen ska ha en effektiv styrning , som präglas av kompetens, service, kvalitet samt kostnadseffektivitet.

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. Förvaltningen leds av kommundirektören, tillika förvaltningschef. Med ingång från 2019 är kommunstyrelsen byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar.

Chef för kommunledningsförvaltningen är kommundirektören, Peter Carlstedt.

Tre avdelningar

Kommunledningsförvaltningen har tre avdelningar:

  • Kommunledningskontoret med ekonomienenhet, ledning och innovation, HR-enhet, kommunikaiton och kundtjänst samt digitaliseringsenheten
  • Samhällsavdelning med näringsliv och utveckling samt kultur och fritid
  • Miljö- och byggavdelning

Kommunledningkontor

Kommunledningskontoret ansvarar för ledning och samordning och ska ge stöd och service till både den egna och övriga förvaltningar.

Chef är kommundirektör Peter Carlstedt.

Samhällsavdelningen

Samhällsavdelningen ska arbeta för att skapa en hållbar utveckling och ett gott näringslivsklimat.

Chef för samhällsavdelningen är Susanne Königson.

Miljö- och byggavdelning

Miljö- och byggavdelningen arbetar med bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen, samhällsplanering, energirådgivning, serveringstillstånd och tillsyn av olika verksamheter och miljöer och andra frågor inom området bygga, bo och miljö.

Chef för miljö- och byggavdelningen är Siv Sundström.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kommunledningsförvaltning
Peter Carlstedt Kommundirektör
peter.carlstedt@kramfors.se