Flyktingmottagande - Ukraina

Regeringen har gett Migrationsverket uppdraget att skapa boendeplatser för människor på flykt från kriget i Ukraina. Migrationsverket har det övergripande ansvaret för att flyktingarna får det tidsbegränsade uppehållstillståndet och de rättigheter som följer på det.

Kommunen ansvarar för att hjälpa Migrationsverket med boende och mottagande av flyktingar när de så efterfrågar. Kommunen ansvarar också för skola för barn under 18 år samt utredning och stöd när det kommer ensamkommande barn.

Den 1 juli trädde den nya lagstiftningen om en jämnare fördelning av skyddsbehövande som lyder under massflyktsdirektivet ikraft.
Migrationsverket började då anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektiv.
Efter anvisning har kommunen 30 dagar på sig att ordna boende.

Migrationsverket kommer fortsatt att ha huvudansvaret för mottagandet av de skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och kommunen har ansvar för anskaffning och drift av boendet för dessa personer.

Denna sida är till för dig som kommuninvånare och vill hjälpa till att vägleda de ukrainska flyktingarna.

Vi uppdaterar sidan löpande med information.

På den här sidan finns delar av informationen på det ukrainska språket.

На цій сторінці ви знайдете частини інформації українською мовою.


Så här fungerar flyktingmottagande

Förskola, skola, SFI och vuxenutbildning

Övrig information

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se