• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Beredning och råd

I Kramfors kommun finns förutom nämnder och utskott även

  • en beredning som har till uppdrag att ta fram förslag på ersättningar till politikerna
  • ett råd för frågor som rör folkhälsa, trygghet och säkerhet (FTS)

Arvodesberedning

Arvodesberedningen har till uppgift är att att ta fram förslag på ersättning (arvoden) till politikerna. Arvodeskommittén får sitt uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommittén består av sju politiker. Svante Nilsson (S) är ordförande.

Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om arvodena.

Råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet (FTS)

Kramfors kommun inrättade 2011-07-01 ett Råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet (FTS). Rådet ersätter tidigare Kommunala Handikapprådet, Kommunala Pensionärsrådet och Lokala Brottsförebyggande rådet.

Rådet ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet ska arbeta för en trygg och säker kommun och fokusera på:

Före
Förebygga och främja, till exempel folkhälsa och säkerhetsfrågor, tillgänglighetsfrågor.

Under
Räddningstjänst, krishantering, till exempel lagen om skydd mot olyckor, Posom.

Efter
Analys, till exempel uppföljning och statistik.

Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet leds av kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman och i rådet deltar företrädare från Bildningsnämnden, Välfärdsnämnden, representanter från Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen, Landstinget Västernorrland, Polisen, Svenska kyrkan, Svensk Handel, Kramforsalliansen, pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPF och Aktiva seniorer samt ett flertal kommunala tjänstemän.

Rådet träffas fyra gånger per år men det verkliga arbetet ska ske i arbetsgrupper som kan tillsättas utifrån behov och uppställda mål.

Uppdaterad: 2019-08-05 Sidansvarig: Billy Sjölén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Maria Hedman, kommunsekreterare

Folkhälsosamordnare, Råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet (FTS)

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.