Seniorrådet

Seniorrådet är ett samverkansråd som verkar för de äldres intressen inom Kramfors kommun.

Syftet med rådet är att ge tillfälle att påverka och förbättra situationen för kommunens pensionärer.

Genom dialog och delaktighet berörs bland annat frågor kring boende för äldre och service från kommunen som tekniska lösningar i hemmet. Rådet omfattar även frågor som rör äldres förutsättningar till hälsosamma levnadsvanor exempelvis kost, motion, trygghet, delaktighet och tillgänglighet.

Seniorrådets sammansättning

Rådet består av representanter från olika pensionärsorganisationer och kommunens nämnder, tjänsteperson samt politiska representanter.

Seniorrådet sammanträder fyra gånger per år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Lena Näsman
Administratör

Tel: 0612-80598
lena.nasman@kramfors.se