En person som sitter vid ett bord. På bordet står en bärbar dator. Personen håller en mobiltelefon i handen.

eSamverkan

För att möta medborgarens krav och behov och för att utnyttja digitaliseringens alla möjligheter har kommunerna i Västernorrland samarbetat i projektform i många år. eSamverkan har bedrivits som ett projekt med RIGES-projektet som start. Under RIGES-projektet tog man fram e-tjänsteplattformen Open ePlatform och kartplattformen Open eMap. Man tog dessutom fram ett stort antal e-tjänster kopplade till Miljö- och byggområdet.

2014 Övergick RIGES-projektet till eSamverkansprojektet som bedrivits i olika etapper fram till 2019.

Kommunerna i eSamverkan har tillsammans utvecklat sina verksamheter med stöd av digitalisering. Projektet har visat goda resultat och kommundirektörerna har beslutat om ett fortsatt samarbete. Kommunförbundet Västernorrland kommer att ansvara för samordning tillsammans med kommunerna.

Digital mognad, digitala tjänster samt ledning och styrning

Från 2020 fokuserar vi på tre områden för fortsatt utveckling och ökad välfärd; digital mognad, digitala tjänster samt ledning och styrning.

Digital mognad - här ligger fokus på förmågan att driva internt förändrings- och införandearbete.

Digitala tjänster - handlar om att erbjuda medborgare och näringsliv tillgänglighet till digitala tjänster dygnet runt för att utveckla den kommunala servicen.

Ledning och styrning - handlar om att utveckla gemensamma modeller för styrning, ledning och finansiering. Utgångspunkten är samverkan, standardiserade arbetssätt och hållbar utveckling.

Digitaliseringsrådet

Uppdragsgivare till eSamverkan är kommundirektörerna i länet.

Samarbetet styrs av Digitaliseringsrådet som har till uppgift att omvärldsbevaka samt arbeta aktivt med att bidra till kommunöverskridande samverkan.

Som en operativ grupp finns eFörvaltningsrådet med representanter från alla kommuner.


Uppdaterad: Sidansvarig: Elin Andersson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Berggren
stefan.berggren@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.