Perspektiv ekonomi

Mål: en ekonomi i balans

I perspektivet utvärderas såväl följsamhet mot budget, men även de finansiella målen för kommunen som helhet. Detta understryker vikten av långsiktig verksamhetsplanering och att alla beslut får ekonomiska konsekvenser som måste följas upp

En ekonomi i balans innebär en hållbar ekonomi där analysen främst omfattar långsiktiga trender istället för enskilda år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-80116
erika.sjogren@kramfors.se