Perspektiv och mål

Kramfors kommuns målstyrning innehåller tre perspektiv. Perspektiven är strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med för att nå fram till visionen. I mål- och resursplanen för 2023 fastställdes följande perspektiv:

  • Kramforsbon
  • Medarbetare
  • Ekonomi

Kommunfullmäktige har också antagit ett kommunövergripande mål till varje perspektiv. Varje nämnd ansvarar för att omvandla kommunfullmäktiges uppdrag och mål till verksamhet. Nämndernas uppföljning sker i delårs - och årsredovisning. 

Du finner mer information om varje perspektiv med tillhörande mål på sidorna i menyn.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare

Tel: 0612-801 16
erika.sjogren@kramfors.se