Avgifter/Taxor


Vad kostar det?

Här hittar du avgifter och taxor för tjänster som kommuner erbjuder, till exempel för barnomsorg, för att hyra en lokal inom skolan och dina sopor.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-80 109
Registrator kommunadministration