Värdegrund

De fyra ledorden i kommunens värdegrund är:

Kundnytta

Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter.

Demokratisk grundsyn

Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt.

Delaktighet

Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga.

Professionalitet

Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Birgitta Larsson
Tel: 0612-808 06
birgitta.larsson@kramfors.se