Tillsammans växlar vi upp!

”Tillsammans växlar vi upp” är namnet på det arbete vi kraftsamlar kring för att på bästa sätt ge våra medarbetare en vardag med trivsel, delaktighet, trygghet och och arbetsglädje.

Det är våra medarbetare som varje dag, tillsammans, arbetar vi för att förbättra vår vardag och livskvalité. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och arbetsklimatet är avgörande för hur alla mår och presterar. Därför startar vi ett intensivt arbete med att förankra våra fem målområden med ambitionen att vi ska förbättra och utveckla för både medarbetaren och Kramforsbon.

Tillsammans växlar vi upp! tar avstamp i fem målområden som finns i det nya Personalpolitiska programmet

Tillsammansarbete

Just nu pågår första fasen i det långsiktiga arbetet, och det är att erbjuda chefer utbildning och diskussionsunderlag för hur målområdena kan utvecklas och skapa mervärde ute i verksamheterna. Vi tror på ledarnas förmåga att förmedla, skapa engagemang och utveckling för arbetslagets bästa.

Våra fem målområden för en attraktiv arbetsplats

Hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv ger förutsättningar för våra medarbetare att trivas och känna arbetsglädje. Det hållbara arbetslivet är beroende av många faktorer såsom goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö och delaktighet och samverkan.

Jämställdhet och mångfald

Alla arbetsplatser ska präglas av jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och likabehandling. Kramfors kommuns grundsyn är alla människors lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att behålla och utveckla våra befintliga medarbetare och ska ses som en naturlig del i anställningen. Det handlar också om att aktivt arbeta för att attrahera människor att söka jobb i vår vackra kommun.

Medarbetarskap

Ett utvecklat medarbetarskap som kännetecknas av engagemang, utveckling och delaktighet. Våra medarbetare ska kännetecknas av att vara engagerade, öppna, tänka nytt och kunna känna stolthet över att arbeta med kommunens medborgare i fokus.

Chef- och ledarskap

Kommunens chefer ska vara goda ledare som kännetecknas av god självinsikt, tydligt ledarskap, ansvarskänsla och tillit till sina medarbetare. Våra chefer ska våga tänka nytt, driva utveckling och visa engagemang.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Birgitta Larsson
Tillförordnad HR-chef
0612-808 06
birgitta.larsson@kramfors.se